Tram ontspoort

Ontsporing te Dedemsvaart.

Dedemsvaart, 4 Jan. Zaterdag namiddag ongeveer 2 uur is de tram ontspoord op de brug over de Lange Wijk. Een reiziger uit Koevorden is daarbij erg in het aangezicht verwond, daar hij door een ruit van den waggon is gevallen. Er is nog al schade aan het materieel veroorzaakt. De bewuste reiziger is gisteren namiddag weder naar Koevorden vertrokken.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 5-1-1892

Sneeuw duinen

Ook dit jaar zorgt de sneeuw voor oponthoud.

Hardenberg, 19 Jan. Het tramverkeer ondervindt hier thans den invloed van den wintervorst. Door den hevigen wind wordt de sneeuw van de vlakke velden opgejaagd, waardoor vrij hooge duinen ontstaan; dit is vooral het geval tusschen hier en het Jachthuis, zoodat gisteren en heden hier nog geen enkele tram is aangekomen. De passagiers en de brievenpost worden van hier per rijtuig naar 't Jachthuis a/d Dedemsvaart gebracht en van daar weer gehaald. Het goederenvervoer van en naar hier, 't welk thans vrij aanzienlijk is, staat geheel stil.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-1-1892

In de sloot gereden

Avereest, 19 Jan. Heden morgen is de tram, die om circa 9 uur van het station der S. S. alhier afrijdt, op ongeveer anderhalf uur afstands van gemeld station in de sloot gereden. Het passagiers-rijtuig bleef nog op de rails staan. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgevallen. Den geheelen dag is men bezig geweest de machine weer in 't spoor te krijgen, zoodat eerst heden avond de dienst hersteld is.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 21-1-1892

Aanpassing statuten

Een wijziging der statuten, het geldt de verlenging met 5 jaar, tot 10 Jan. 1897, van de termijn tot plaatsing van de nog onuitgegeven aandeelen in het maatschappelijk kapitaal.
Zie de publicatie hier

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 29-1-1892

Weekmarkt Avereest

Extra vroege tram vanaf het trein station Dedemsvaart naar de weekmarkt in Dedemsvaart (station Avereest).
Er was toen nog geen landelijke tijd ! Dus let op het veschil tussen spoortijd en lokale tijd !

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 23-5-1892

Dienstregeling 1 Oktober 1892

Per 1 oktober is er een doorgaande dienstregeling van station Dedemsvaart (Dedemsvaart S.S.) - Avereest (Dedemsvaart Dorp) - Hardenberg (Heemse).

Hardenberg , 26 Sept. Naar wij vernemen zullen met de op 1 Oct. a.s. in werking tredende dienstregeling van den Dedemsvaartschen stoomtram alle trams doorloopen naar het eindpunt Heemse-Hardenberg. De laatste tram van 10.4 's avonds blijft hier tot den volgenden morgen, zoodat de dienst 's morgens van hier uitbegint. De morgen- en avondtram van en naar Avereest zullen dan vervallen.
De directie heeft bij deze dienstregeling dus gelet op de wenschen, die vele ingezetenen van Stad en Ambt Hardenberg in het voorjaar hebben kenbaar gemaakt.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 27-9-1892

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 30-9-1892