Geld uit kistje weg

TER APEL, 14 Febr. De chef van de D. S. M. verzond per tram onder geleide van een conducteur, een vrij groot bedrag aan geld, hetgeen te Coevorden moest worden afgegeven. Naar ons verteld wordt, is de dienst door 4 verschillende conducteurs verricht. Bij aankomst te Coevorden, werd het geldkistje afgegeven, maar, o, schrik, bij onderzoek bleek het geld verdwenen te zijn. Dadelijk werd hierover het dienstdoend personeel ondervraagd, maar niemand kon licht brengen in deze duistere zaak.
Het onderzoek duurt voort, en komt het geld niet terecht, zoo wil de Maatschappij zich op de conducteurs verhalen.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 14-2-1913
Op de Dedemsvaartsche tram is een som van f 450 verloren gegaan. Er zijn ernstige vermoedens gerezen tegen een beambte, die te Coevorden is gestationneerd.
Haagsche courant. 3-3-1913

Rechtzaak na botsing

Bij een tram incident moet de machinist zich verantwoorden voor de rechtbank.

Zitting van Maandag 3 Maart.
Jan K. te Dedemsvaart, machinist der Dedemvaartsche Stoomtrammaatschappij reed 22 Januari met een tram dier maatschappij van Coevorden naar N.-Amsterdam. Hij was 's morgens half acht in 't Amsterdamsche veld gekomen, de tram naderde een wissel. Volgens de voorschriften moest hij 200 M. voor zoo'n wissel de stoom afsluiten en langzaam rijden. Hij deed dit niet en dichtbij gekomen zag hij, dat de wissel verkeerd stond, de tram reed op verkeerd spoor en kwam in botsing met enkele wagens op dat spoor staand, waardoor de locomotief kantelde. Beklaagde geeft toe wat in de dagvaarding staat, hij was eerst een paar weken in dienst en had slechts 5 dagen op een tram gereden toen hij 't reeds zelf doen moest.
F. Smelt, inspecteur der maatschappij wordt als getuige-deskundige gehoord, 't ongeluk heeft hij niet gezien wel de gevolgen.
Brugwachter W. Wiertsema heeft de tram in volle vaart over den wissel zien rijden en de botsing waargenomen.
Conducteur J. Brouwer was op de tram toen 't gebeurde, hij verklaart ook, dat de machinist niet op tijd stoom heeft afgesloten.
Het O. M. eischt f 50 boete of 50 dagen hechtenis.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 4-3-1913
Arr.-Rechtbank te Assen. Veroordeeld :
Wegens het door schuld gevaar doen ontstaan voor het verkeer door stoomvermogen over een spoorweg : J. H. te Dedemsvaart tot f 25 of 50 d. hecht.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 11-3-1913

Hoofd buiten tram

DEDEMSVAART, 15 April. Tusschen sluis 6 en 7 alhier had gisteren namiddag een vrij ernstig ongeval met een der passagiers van de tram plaats. De heer van G. uit Nijmegen, niet lettende op de waarschuwing in alle trams aanwezig, geen lichaamsdeelen onder het rijden uit het rijtuig te steken, stak het hoofd onvoorzichtig naar buiten en kwam in hevige botsing met een der stijlen van een brug. Door den schok sloeg zijn hoofd door een der groote zijruiten en kreeg hij een bloedende wonde. Bewusteloos werd hij naar Coevorden vervoerd.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 16-4-1913
Men meldt ons uit Dedemsvaarts: Gistermiddag ongeveer halftwee is een 1e-klasse reiziger, per D. S. M. reizende, de heer F. van Geffen, uit 's-Hertogenbosch, doordat hij te ver van het balkon rekte om naar een luchtballon te zien, met zijn hoofd in aanraking gekomen met een brug. Hij maakte een wenteling, waardoor hij, van den buitenkant af, met zijn hoofd door het zijglas van het rijtuig sloeg. Hevig bloedend en met het hoofd vol glas, heeft hij zich te Coevorden onder behandeling van een dokter moeten stellen.
Het nieuws van den dag : kleine courant. Amsterdam, 17-4-1913

Dienstregeling 1 Mei 1913

De doorgaande lijnen Zwolle - Coevorden - Ter Apel v.v. en Hoogeveen - Slagharen - Heemse-Hardenberg v.v.


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 25-4-1913
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 6-5-1913

Nieuwe afdeling Spoor- en Tramwegpersoneel

In 1903 is er sprake van de eigen vereeniging "Steunt elkander" nu sluit men zich aan bij de nieuwe afdeling Dedemsvaart-Dorp van de Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel.

Zondagmorgen sprak P. Moltmaker te Dedemsvaart-Dorp voor het personeel van de Dedemsvaartsche Stoomtram Mij. Van alle kanten waren trammannen komen opdagen. De zaal was dan ook stampvol. Na afloop der rede werden 40 personen bereid gevonden als lid der Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel toe te treden. Een nieuwe afdeeling Dedemsvaart-Dorp is hiermede tot stand gekomen.
Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij. Amsterdam, 16-6-1913

Stoom wolken

Grote consternatie bij de Diezerkade te Zwolle door ontsnappende stoom.

Gisteravond sprong een peilglas van een locomotief der Dedemsvaartsehe Stoomtram bij de losplaats aan de Diezerkade, waardoor onder geweldig gesis wolken van stoom ontsnapten. De machinist wist nog tijdig de machine tot stilstand te brengen en er af te springen, ten einde zich voor brandwonden te vrijwaren. Na veel vergeefsche pogingen gelukte het eindelijk in de heete stoom door te dringen en de kraan af te sluiten.
Het geval veroorzaakte een heele oploop. Tal van nieuwsgierigen hadden een plaatsje genomen op een aan de wal liggend schip met turfstrooisel. De schipper, bang voor het vuur, dat de machinist uit de machine wierp, zette plotseling zijn schip met de achtersteven van den wal, hetwelk de menschen hals-over-kop naar den voorsteven deed vluchten ten einde vandaar nog aan land te kunnen springen, tot groot vermaak der toeschouwers.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 11-7-1913

Hoe men in deze streken reist

Ondanks de komst van allerlei tram en trein verbindingen is het reizen in Zuid-Oost Drenthe niet altijd een pretje.

Emmercompascuum, 6 Aug. Hoe men in deze streken reist. Men gaat met een trein uit Groningen, die aansluiting heeft volgens de dienstregeling met de laatste stoomtram uit Terapel in de richting Klazienaveen. Men komt te Stadskanaal en gaat aldaar in een paardetram. Deze wacht nog eenigen tyd met vertrekken op een trein, die nog van een andere richting moet komen, maar te laat is. Zooiets gebeurt op Stadskanaal wel vaker. Do tram vertrekt dan eindelyk, maar komt te Terapel zoo laat aan, dat de stoomtram reeds vertrokken is.
Zoo gebeurde het ook onlangs nog, dat 10 personen de Dedemsvaartsche stoomtram niet haalden. Men staat dan op Terapel. Voor veel geld en goede woorden is daar een rijtuig te krijgen. Maar kom dan niet om een rijtuig, dat nog een eind door het zand moet, want dan is er geen betalen aan. Dat zijn dan de onaangenaamheden, die men ondervindt, doordat de straatweg zoo lang op zich laat wachten. Zoo is de reisgelegenheid in deze streken!
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 9-8-1913

Dienstregeling 1 Oktober 1913


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 20-9-1913
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 4-10-1913

Voet afgereden

COEVORDEN, 17 Nov. Door de Dedemsvaartsche stoomtram is van zekeren Zuidema uit Dalerveen, doordat hij van de nog in beweging zijnde tram sprong, een voet afgereden, terwijl de andere voet zwaar werd gekneusd.
Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 17-11-1913

Nat pak en tram gemist

Nog snel proberen om de tram te halen is geen goed idee.

Munsterscheveld, 22 Nov. Hedenavond was de heer M., onderwijzer te Klazienaveen alhier bij 'n collega op visite en moest met de laatste tram van 8 uur weer terug. De tram komt er aan, ijlings snelt men de deur uit om nog bij 'n sectie te komen, maar in haast wordt de brug voorbij geloopen en geraakte M. midden in 't vaarwater. Gelukkig kon de drenkeling zwemmen, maar het was erg donker, zoodat hij eerst met toegesnelde hulp en licht, den wal kon bereiken. De tram passeerde inmiddels en dus had M. toen wel den tijd z'n nat pak met droge kleeren te verwisselen.
Nieuwe Veendammer courant. Wildervank, 25-11-1913

Ongeval

KLAZIENAVEEN, 14 Dec. Bij de tram alhier had gisteren een treurig ongeval plaats. Achtier de tram waren een paar zandkarren vastgehaakt. Een 8jarig jongetje van den arbeider K. wilde waarschijnlijk op een kar springen, doch kwam te vallen en kreeg het eene beentje er onder. Naar 't scheen was het been versplintterd. De vader is met het kind naar Zwolle vertrokken.
Provinciale Drentsche en Asser courant. 15-12-1913