Jubilaris de heer Willem Stevens

AVEREEST, (Dedemsvaart), 4 April. De heer W. Stevens, ploegbaas bij de Dedemsv. Stoomtramweg Mij. herdacht den dag, waarop hij voor 40 jaren als lijnarbeider bij genoemde Maatschappij in dienst trad. 's Avonds werd hij gecomplimenteerd door de opzichters en ambtenaren zijner afdeeling, waarbij hem een eikenhouten leuningstoel werd aangeboden. Ook de lijnarbeiders lieten zich niet onbetuigd. Door hen werden den jubilaris eveneens stoffelijke blijken van belangstelling ter hand gesteld.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 5-4-1927

Tarieven autobusdienst 1 mei 1927

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 15-4-1927

Vertraging door ijzel

"De passagiers moesten zich zelf maar verder redden"

Tengevolge van den ijzel ontstond er gisteren veel vertraging in den dienst der stoomtram naar Dedemsvaart en ook de autobusdienst der D.S.M. had met de gladheid van dan weg te kampen. Te Nieuwleusen geraakte één der autobussen, op weg naar Zwolle, door de gladheid in een sloot langs den Ommerdijk. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor, terwijl ook geen noemenswaardige schade werd aangericht.
Met een andere autobus der D.S.M. werd de verongelukte weer op den weg getrokken, waarna het weer huis toe ging. De passagiers moesten zich zelf maar verder redden. Het verkeer lag gisteren grootendeels stil. Heden is er weder verbetering in den toestand gekomen. Weliswaar kwamen trams en bussen met eenige vertraging binnen, doch de verbinding met Dedemsvaart en verder was tenminste weer hersteld.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. 22-11-1927

Onbeheerde melkwagen op de trambaan

NIEUWLEUSEN, 26 Nov. De melkrijder K. liet zijn melkwagen onbeheerd op de trambaan ier Dedemsvaartsche Stoomtram staan. Door den mist werd dit niet opgemerkt, en het gevolg was een botsing. De wagen werd vernield. het paard werd een poot afgereden boven de hoef. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Proces verbaal is opgemaakt.
Nieuwe Apeldoornsche courant. 26-11-1927