Dedemsvaart S.S. - Avereest

Station Dedemsvaart S.S.

Het tramspoorstation lag tegenover het Staatsspoorstation "Dedemsvaart".

Links het Spoorstation en rechts het Tramspoorstation

de Rollecate

Ommerdijkerbrug

Niettegenstaande herhaalde klachten is er nimmer verbetering gebracht om het den passagiers van de Dedemsvaartsche tram gemakkelijker te maken bij het in- en uitstijgen van den tram bij de halte Ommerdijkerbrug. Als men de gelegenheid ziet en vooral bij avond zou men niet zeggen, dat we in de 20e eeuw leven.
Wat toch is het geval, bedoelde tram stopt bij genoemde halte voor de aldaar staande brugwachterswoning, zoodat er plus minus een meter ruimte overblijft tusschen de woning en de tram. Nu is slechts een klein gedeelte dier meter gelijkvloers met de trambaan, terwijl het overige gedeelte onmiddellijk aan de brugwachterswoning grenzende ruim een voet lager ligt.
De uitstappende reizigers die met zulk een middeneeuwschen toestand niet op de hoopte zijn loopen vooral bij avond gevaar bij het uitstappen te struikelen en met het hoofd te recht te komen tegen den muur van meergenoemde woning. Nog gisteren avond kwam dit voor toen mej. Z., die hier slechts korten tijd woont, van Zwolle komende uit den tram stapte; gelukkig is het nog al goed afgeloopen, hoewel ze met het hoofd tegen de vensterbank terecht kwam.
Ik hoop, ..., dat het niet noodig is, dat er een ongeluk van meer ernstigen aard moet gebeuren, alvorens er in dezen ellendigen toestand wordt voorzien. Op de veiligheid van het reizend publiek dient toch wel eenigszins te worden gelet. Het publiek is er toch niet voor den tram maar de tram voor het publiek.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant. Zwolle, 9-5-1902

Den Hulst

Sluis 4

Sluis 5

Station Balkbrug

Beeldbank Museum Palthehof

Katingerbrug

Brug 8

Bij Brug 8 over de Kruiziga's wijk. Goed te zien is hoe dicht het jaagpad bij de tramrails ligt.

Bij de molen

Langs de Hoofdvaart