Kwartierstaat in stamreeksen van Gerredina Bruinewoud

1. BRUINEWOUD

I. Gerredina Bruinewoud, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 21 april 1873,1 † De Krim (Gramsbergen) 4 maart 1929,2 tr. Gramsbergen 27 febr. 18972 Jan Compagne, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 16 sept. 1871,1 Arbeider, † De Krim (Gramsbergen) 10 maart 1954,2 zn. van Arend en Roelofje Wolf.
Uit dit huwelijk:
1. Roelofje Compagne, geb. Gramsbergen 30 jan. 1897,2 tr. Gramsbergen 28 sept. 19232 Willem Smit, geb. Ambt Ommen, † Slagharen (Hardenberg) 7 mei 1943.
2. Hendrikkien Compagne, geb. De Krim (Gramsbergen) 20 april 1898,2 † ald. 17 juli 1986, tr. Gramsbergen 20 april 19232 Roelof Klinkien, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 12 aug. 1896,1 fabrieksarbeider 1952, † De Krim (Gramsbergen) 28 okt. 1952,2 zn. van Lambertus en Jantjen Deuzeman.
3. Arendje Compagne, geb. De Krim (Gramsbergen) 2 febr. 1901,2 † Coevorden 15 juni 1988, tr. Gramsbergen 28 febr. 19302 Arent Hoogeveen, geb. Zwinderenscheveld (Oosterhesselen) 30 jan. 1903, † Coevorden 6 juni 1976.
4. Cornelis Yntze Compagne, geb. Gramsbergen 10 nov. 1905,2 † Coevorden 20 nov. 1996,3 tr. 1e Hilligje Schipper, geb. Coevorden 23 april 1921, † 1 april 1993;3 tr. 2e Ambt Hardenberg 11 mei 19341 Johanna Goverts, geb. Ambt Hardenberg 7 aug. 1911, † Hoogeveen 4 april 1938.4
5. Geertruida Compagne, geb. Gramsbergen 16 okt. 1908, tr. Gramsbergen 19 okt. 1934 Harm van der Weide, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 27 jan. 1910, † Canada 12 jan. 1967.
6. Jantina Gerritdiena Compagne, geb. Gramsbergen 14 juli 1911, † De Krim (Gramsbergen) 28 okt. 1992, tr. 1e 1936 Dirk Mol, geb. Krakeel (Hoogeveen) 7 maart 1910,4 † Hoogeveen 23 okt. 1946; tr. 2e 1947 Johannes Doldersum, geb. Bottrop 23 jan. 1911, † De Krim (Gramsbergen) 31 aug. 1995.
7. Yntzina Compagne, geb. Gramsbergen 26 nov. 1913.

II. Kornelis Yntzes Bruinewoud, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 6 febr. 1839,5 Arbeider 1866, † Coevorden 14 jan. 1914,6 tr. 1e Ambt Hardenberg 6 april 18661 Hendrina Jonker, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 5 maart 1842,1 † Ambt Hardenberg 25 juni 1871;1 tr. 2e Ambt Hardenberg 26 april 18721 Hendrikkien WITHAAR [10], geb. Avereest 7 sept. 1842,7 † De Krim (Gramsbergen) 13 april 1912,2 dr. van Aart Jacobs en Gerritdina Westenberg en wed. van Wolter de Lange.
Uit het eerste huwelijk:
1. IJntze Bruinewoud, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 3 nov. 1867,1 † Nordhorn 6 april 1914, tr. Gramsbergen 23 april 18962 Annigje Smit, geb. Avereest 5 okt. 1871, † Vriezenveen 25 april 1948.
2. Geesje Bruinewoud, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 2 juni 1870,1 tr. Ambt Hardenberg 5 juni 1891 Albert Smit, geb. Ambt Hardenberg 1867, † Deventer 20 febr. 1952.
Uit het tweede huwelijk:
3. Gerredina, hiervoor I.
4. Hendrik Bruinewoud, geb. Ambt Hardenberg 4 juli 1875,1 † Slagharen (Ambt Hardenberg) 13 maart 1876.1
5. Trijntje Bruinewoud, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 17 febr. 1877,1 † De Krim (Gramsbergen) 8 nov. 1887.2
6. IJmkje Bruinewoud, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 23 aug. 1879,1 † De Krim (Gramsbergen) 2 jan. 1888.2
7. Gerhardina Bruinewoud, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 11 mei 1882,1 † De Krim (Gramsbergen) 30 okt. 1887.2

III. IJntze Jans Bruinewoud, geb. Wolvega 16 juni 1793,8 Arbeider 1838, † Dedemsvaart (Avereest) 26 april 1856,9 tr. Weststellingwerf 31 dec. 18255 Trijntje Hinnes DE JONG [6], geb. Langezwaag 11 mei 1798,10 † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 juli 1873,1 dr. van Hinne Wopkes en Swaantje Durks.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Bruinewoud, geb. Steenwijkerwold 25 okt. 1822,11 † Emmen 19 nov. 1904, tr. Avereest 9 mei 1845 Geesien van der Weijde, geb. Hoogeveen 2 febr. 1816, † De Oshaar (Dalen) 24 okt. 1891.
2. Zwaantje Ynzes Bruinewoud, geb. Weststellingwerf 24 jan. 1825,5 † Avereest 9 mei 1843.
3. Hinne Bruinewoud, geb. Lippenhuizen (Opsterland) 11 aug. 1828, † De Krim (Gramsbergen) 18 aug. 1907, tr. 1e Avereest 29 maart 1851 Jantje Konink, geb. Ambt Ommen 10 juli 1826, † Avereest 26 okt. 1860; tr. 2e Ambt Hardenberg 6 april 1861 Maria Benjamins, geb. Hoogeveen 22 okt. 1825, † Gramsbergen 4 maart 1890; tr. 3e Gramsbergen 13 juni 1891 Grietien Popken, geb. Vries 14 juni 1840, † Elim (Hoogeveen) 15 juli 1925.
4. Iemkjen Yntzes Bruinewoud, geb. Weststellingwerf 21 april 1832,5 † Ambt Hardenberg 25 nov. 1910, tr. Ambt Hardenberg 23 sept. 1865 Berend Bols, geb. Hoogeveen 1835.
5. Kornelis Yntzes Bruinewoud, geb. Weststellingwerf 18 nov. 1835,5 † ald. 16 jan. 1838.5
6. Wopkje Bruinewoud, geb. Weststellingwerf 18 nov. 1835,5 † Wolvega (Weststellingwerf) 16 jan. 1836.5
7. Kornelis Yntzes, hiervoor II.

IV. Jan Sanders Bruinewoud, geb. Haskerhorne 5 jan. 1756,12 † Wolvega (Weststellingwerf) 30 mei 1813,5 tr. Wolvega (Weststellingwerf) 12 okt. 178313 Ymkjen Sybes MEYER [5], geb. Wolvega (Weststellingwerf) 20 okt. 1761,8 † ald. 2 sept. 1836,5 dr. van Sijbe Jans en Aaltje Ynses.
Uit dit huwelijk:
1. Sander Jans Bruinewoud, geb. Wolvega 28 sept. 1784,8 † Wolvega (Weststellingwerf) 16 dec. 1837,5 tr. Oldeholtpade 21 mei 1809 Geertjen Jans Weiland, geb. Langezwaag 10 nov. 1788, † Wolvega (Weststellingwerf) 26 febr. 1858.
2. Sijbe Jans Bruinewoud, geb. Wolvega 17 dec. 1786,8 † Oldeholtpade 22 dec. 1811.
3. Kornelis Jans Bruinewoud, geb. Wolvega 17 okt. 1790,8 † Oldeholtpade (Weststellingwerf) 22 dec. 1829,5 tr. Weststellingwerf 26 jan. 18285 Jacobjen Wijbes Bonte, geb. Steenwijkerwold (Giethoorn) 24 maart 1803, † Steenwijk 4 maart 1862.
4. IJntze Jans, hiervoor III.
5. Fokje Jans Bruinewoud, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 13 juni 1796,8 ged. Nijelamer 3 juli 1796,8 † Oldetrijne (Weststellingwerf) 20 maart 1849,5 tr. Weststellingwerf 30 aug. 18275 Tjitte Feikes Hogeterp, geb. Oldetrijne 29 april 1797, † ald. 23 aug. 1883.
6. Jan Jans Bruinewoud, geb. Nijelamer 28 nov. 1798,8 † Wolvega (Weststellingwerf) 21 dec. 1841,5 tr. Steenwijkerwold 12 april 183211 Greetje Henkes de Jong, geb. Oudehaske 8 april 1796, † Wolvega (Weststellingwerf) 8 april 1871.
7. Klaas Jans Bruinewoud, geb. Nijelamer 20 aug. 1802,8 † Nijeholtwolde 28 juni 1849, tr. Weststellingwerf 30 nov. 18255 Jantje Pieters Poepjes, geb. Oldemarkt 9 aug. 1800, † Steenwijkerwold (Giethoorn) 20 dec. 1877.

V. Sander Cornelis, geb. Ureterp 1730, † Haskerhorne omstr. 1762, tr. Haskerhorne 18 nov. 175314 Fokkelina Jans BRUINEWOLT [2], geb. Lutjegast 1727, † Oldelamer omstr. 1787, dr. van Jan Klaessen en Geertjen Geerts; zij hertr. Haskerhorne 14 april 1765 Pyter Idses.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Sanders, geb. Haskerhorne 18 okt. 1753.12
2. Jan Sanders, hiervoor IV.
3. Klaas Sanders, geb. Haskerhorne 2 april 1757,12 † Oldeholtpade 12 dec. 1803.
4. Tialtje Sanders, geb. Haskerhorne 16 dec. 1758,12 † Wolvega (Weststellingwerf) 23 juli 1826.5
5. Geertje Sanders, geb. Haskerhorne 11 juli 1760,12 † Joure (Haskerland) 24 jan. 1829,15 tr. Oldeouwer 19 sept. 1784 Tjitte Hanses van der Meer, † Joure (Haskerland) 13 aug. 1822.
6. Sandarina Sanders, geb. Haskerhorne 5 jan. 1762,12 † Steenwijkerwold 2 maart 1812.

Notitie bij het overlijden van Sander: Den 31 Januar is te Haskerhorne gedoopt het kind van Fokkalina Bruinewoud, weduwe van wijlen Sander Kornelis en genaamt Sandrina
Notitie bij het huwelijk van Fokkelina Jans en Sander: Sander Cornelis en Fokkalina Bruinewolt beide van H:Horne geproclameert
Den 28 octbe 4 novemb dito
Welke attestatie verzorgt hebben om op Langweer te trouwen
Notitie bij de geboorte van Sandarina: Den 31 Januar is te Haskerhorne gedoopt het kind van Fokkalina Bruinewoud, weduwe van wijlen Sander Kornelis en genaamt Sandrina

VI. Cornelis Sanders, geb. Ureterp 1704, ged. Wijnjeterp 24 aug. 1704,16 smid 1749, tr. Beetsterzwaag 7 mei 172917 Sijtske Annes, geb. Beetsterzwaag.
Uit dit huwelijk:
1. Sander, hiervoor V.
2. Anne Cornelis, geb. Ureterp 10 nov. 1732.
3. Hiltje Cornelis, geb. Ureterp 8 okt. 1734.
4. Theunjes Cornelis, geb. Ureterp 1738.

VII. Sander Jans, mr timmerman 1693, tr. 1 april 169118 Aale Cornelis.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Sanders, geb. Norch 1692, ged. Wijnjeterp 31 juli 1692.16
2. Jantzen Sanders, geb. Ureterp 1693, ged. Wijnjeterp 8 okt. 1693.19
3. Jan Sanders, geb. Ureterp 1695, ged. Wijnjeterp 10 maart 1695.16
4. Jantie Sanders, geb. Ureterp 1698, ged. Wijnjeterp 9 okt. 1698.16
5. Remmelt Sanders, geb. Ureterp 1700, ged. Wijnjeterp 26 dec. 1700.16
6. Remmelt Sanders, geb. Ureterp 1701, ged. Wijnjeterp 26 dec. 1701.16
7. Cornelis, hiervoor VI.
8. Hiltie Sanders, geb. Ureterp 1707, ged. Wijnjeterp 1 jan. 1707.16
9. Teunis Sanders, geb. Ureterp 1709, ged. Wijnjeterp 8 dec. 1709.16

Notitie bij de geboorte van Jan: De vader van Ureterp doch wonende in Norch
Bronnen
1. Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg
2. Burgerlijke Stand Gramsbergen
3. Nieuwe Algemene Begraafplaats Coevorden
4. Burgerlijke Stand Hoogeveen
5. Burgerlijke Stand Weststellingwerf
6. Burgerlijke Stand Coevorden
7. Burgerlijke Stand Avereest
8. Doopboek Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
9. Bevolkingsregister Avereest
10. Doopboek Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
11. Burgerlijke Stand Steenwijkerwold
12. Doopboek Haskerhorne
13. Trouwboek Akkrum
Trouwboek Wolvega
14. Trouwboek Haskerhorne
15. Burgerlijke Stand Haskerland
16. Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
17. Trouwregister Herv. gem. Beets Beetsterzwaag Olterterp
18. Trouwregister Her. gem. Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen
19. Lidmatenregister Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen

2. BRUINEWOLT

V. Fokkelina Jans Bruinewolt, geb. Lutjegast 1727, † Oldelamer omstr. 1787, tr. 1e Haskerhorne 18 nov. 1753 Sander CORNELIS [1,V], geb. Ureterp 1730, † Haskerhorne omstr. 1762, zn. van Cornelis Sanders en Sijtske Annes; tr. 2e Haskerhorne 14 april 1765 Pyter Idses.
Uit het tweede huwelijk:
1. Idse Pieters Bruinewoud, geb. Haskerhorne 17 jan. 1773, † Nijeholtpade 21 juli 1842.1

VI. Jan Klaessen Bruinewolt, geb. Groningen 1701, † Lutjegast 28 juni 1776, tr. 1e Lutjegast 26 jan. 17272 Geertjen GEERTS [4], geb. Grijpskerk 1694, † ald. 1730, dr. van Geert Hindriks en Foktien Nittaerts; tr. 2e Idskenhuizen 5 dec. 17733 Uilkjen Sibrens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Margaretha Jans Bruinewolt, geb. Lutjegast 1726.
2. Fokkelina Jans, hiervoor V.

VII. Claes Jans Bruinewolt, geb. Slochteren 1670, † Groningen omstr. 1701, tr. Groningen 12 april 16934 Grietje Pieters WESTBROEK [3], geb. Utrecht 1672, † Groningen 26 maart 1711, dr. van Peter Peters Westbroeck en Adriaantje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Edse Bruinewolt, geb. Groningen 1694.
2. Johannes Petrus Bruijnewoldt, geb. Groningen 1695, tr. Groningen 23 maart 17314 Catharina Nanninga, geb. Groningen 1700, † ald. 15 okt. 1757.
3. Eskamina Bruinewolt, geb. Groningen 1697, tr. Groningen 30 jan. 17144 Bernardus Blencke, geb. Zuidwolde (Groningen) 1684, † Groningen 19 april 1747.
4. Catharina Bruinewolt, geb. Groningen 1699, tr. Groningen 10 nov. 17174 Hendrikus Bruijns, geb. Groningen 1683, † ald. 1748.
5. Jan Klaessen, hiervoor VI.
Uit het eerste huwelijk van:

VIII. Jan Clasen Bruinewolt, tr. 1e Slochteren 21 juli 16675 Etske Willems; tr. 2e Slochteren 11 juli 16805 Tiake Meertens.
Bronnen
1. Burgerlijke Stand Weststellingwerf
2. Trouwboek Lutjegast
3. Trouwregister Herv. gemeente Langweer Teroele Dijken Boornzwaag
Trouwregister Herv. gemeente Tjerkgaast St. Nicolaasga Doniaga Idskenhuizen Legemeer
4. Trouwboek Groningen
5. Trouwboek Schildwolde
Trouwboek Slochteren

3. WESTBROEK

VII. Grietje Pieters Westbroek, geb. Utrecht 1672, † Groningen 26 maart 1711, tr. Groningen 12 april 1693 Claes Jans BRUINEWOLT [2,VII], geb. Slochteren 1670, † Groningen omstr. 1701, zn. van Jan Clasen en Etske Willems.

VIII. Peter Peters Westbroeck, tr. Adriaantje Hendriks.

4. GEERTS

VI. Geertjen Geerts, geb. Grijpskerk 1694, † ald. 1730, tr. Lutjegast 26 jan. 1727 Jan Klaessen BRUINEWOLT [2,VI], geb. Groningen 1701, † Lutjegast 28 juni 1776, zn. van Claes Jans en Grietje Pieters Westbroek; hij hertr. Idskenhuizen 5 dec. 1773 Uilkjen Sibrens.

VII. Geert Hindriks, tr. Foktien Nittaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Bieninck Geerts, geb. Grijpskerk 1686.
2. Geelje Geerts, geb. Grijpskerk 1688.
3. Geertjen, hiervoor VI.

5. MEYER

IV. Ymkjen Sybes Meyer, geb. Wolvega (Weststellingwerf) 20 okt. 1761, † ald. 2 sept. 1836, tr. Wolvega (Weststellingwerf) 12 okt. 1783 Jan Sanders BRUINEWOUD [1,IV], geb. Haskerhorne 5 jan. 1756, † Wolvega (Weststellingwerf) 30 mei 1813, zn. van Sander Cornelis en Fokkelina Jans Bruinewolt.

V. Sijbe Jans, tr. Aaltje Ynses.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Sijbes, geb. Hoornsterzwaag 1745.
2. Ype Sybes, geb. Hoornsterzwaag 1 mei 1747,1 ged. Sonnega 28 mei 1758.1
3. Karsjen Sybes, geb. Wolvega 30 aug. 1749,1 † Oldeholtpade (Weststellingwerf) 20 maart 1817,2 tr. Egbert Jochems Bosman.
4. Antje Sybes, geb. Wolvega 2 dec. 1751.1
5. Jan Sybes, geb. Wolvega 12 maart 1754.1
6. Hendrik Sybes Veensma, geb. Sonnega 10 mei 1758,1 † Nijelamer (Weststellingwerf) 17 dec. 1825.2
7. Ymkjen Sybes, hiervoor IV.
Bronnen
1. Doopboek Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde
2. Burgerlijke Stand Weststellingwerf

6. DE JONG

III. Trijntje Hinnes de Jong, geb. Langezwaag 11 mei 1798, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 juli 1873, tr. Weststellingwerf 31 dec. 1825 IJntze Jans BRUINEWOUD [1,III], geb. Wolvega 16 juni 1793, Arbeider 1838, † Dedemsvaart (Avereest) 26 april 1856, zn. van Jan Sanders en Ymkjen Sybes Meyer.

IV. Hinne Wopkes de Jong, geb. Noorderdrachten (Drachten) 26 dec. 1754,1 ged. Langezwaag 3 mei 1795,1 † Langezwaag (Opsterland) 24 april 1823,2 tr. Drachten (Smalligerland) 14 nov. 17793 Swaantje DURKS [9], geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 1759, † Wolvega (Weststellingwerf) 14 jan. 1836,4 dr. van Durk.
Uit dit huwelijk:
1. Wopke Hinnes de Jong, geb. Langezwaag 1786, † Terwispel (Gorredijk) 2 mei 1812.5
2. Durk Hinnes de Jong, geb. Gersloot 30 dec. 1787,6 † Opsterland 1 maart 1846,2 tr. Langezwaag 11 juni 18147 Grietje Wiebes Aardema, geb. Gorredijk, † Langezwaag (Opsterland) 19 jan. 1855.
3. Tjitse Hinnes de Jong, geb. Opsterland 1794, † Langezwaag (Opsterland) 25 juni 1826.2
4. Trijntje Hinnes, hiervoor III.
5. Grietje Hinnes de Jong, geb. Langezwaag 28 aug. 1800,6 tr. 1e Het Bildt 15 april 18278 IJsbrand Dirks Bouma, geb. St. Annaparochie 22 maart 1801; tr. 2e Het Bildt 26 febr. 18468 Gerben Jans van der Laan, geb. St. Jacobiparochie 1797.

Notitie bij de geboorte van Durk Hinnes: niet gedoopt
Notitie bij het huwelijk van IJsbrand Dirks en Grietje Hinnes: te Jacoba Parochie
swaantje dirks te lang:zwagen

V. Wopke Gerbens, tr. Drachten 20 dec. 17503 Grietje JOEKES [8], geb. Wijnjeterp 1724,9 dr. van Joeke Teunis en Swaantje Alberts.
Uit dit huwelijk:
1. Gerben Wopkes Lap, geb. Noorderdrachten (Drachten) 15 nov. 1748, † Drachten (Smalligerland) 23 jan. 1831,10 tr. Drachten 25 mei 17773 Engeltjen Jans, geb. Ureterp 20 sept. 1750, † Drachten 15 juli 1830.
2. Hinne Wopkes, hiervoor IV.
3. Joeke Wopkes Veenstra, geb. Drachten 1757, † Nijega (Leeuwarden) 6 okt. 1817,11 tr. Oudega (Smallingerland) 18 sept. 17913 Emke Fokes.
4. Albert Wopkes Lap, geb. Drachten 1758, † Zevenhuizen (Leek) 13 febr. 1826,12 tr. 1e Drachten 25 mei 17833 Geeske Sjoerds, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 1759, † Wijnjeterp (Opsterland) 1803; tr. 2e Drachten 21 aug. 18033 Aukjen Jurjens Pool, geb. Ureterp 1766, † Zevenhuizen (Leek) 25 juni 1833.
5. Zwaantje Wopkes Lap, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 1760, † Rottevalle (Achtkarspelen) 30 okt. 1829,13 tr. Oudega (Smallingerland) 9 dec. 17813 Jacob Willems Hoekstra.
6. Alle Wopkes Lap, geb. 1763, † Drachten (Smalligerland) 23 febr. 1827,10 tr. Drachten 31 mei 17893 Trijntje Sijtses.

VI. Gerben Wopkes, geb. Nijega 1691, † Drachten 1757, tr. Oudega 25 dec. 172614 Trijntje OTTES [7], geb. Suameer 1703, † Drachten 1792, dr. van Otte Harmens en Ytje Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Wopke, hiervoor V.
2. Fokke Gerbens.
3. Froukje Gerbens.
4. Tjitske Gerbens, † Drachten 2 dec. 1809, tr. Drachten 6 april 17603 Jan Arends Mud, † 24 dec. 1806.
5. Hinke Gerbens, geb. Oudega (Smallingerland) 1727, † ald. 15 nov. 1817, tr. Rienk Hedzers.

VII. Wopke Foockes, tr. Opeinde 28 febr. 167514 Frouck Hinnes, ged. Opeinde 1 okt. 1686.15
Uit dit huwelijk:
1. Gryet Wopkes, geb. Opeinde 1676.
2. Halbe Wopkes, geb. Opeinde 1680.
3. Hinne Wopkes, geb. Rottevalle 1686, tr. 1e Oudega 30 mei 171314 Wemeltje Wybes; tr. 2e Oudega 6 april 173714 Fintje Willems.
4. Tjets Wopkes, geb. Rottevalle 1689, ged. Opeinde 10 maart 1689.16
5. Gerben, hiervoor VI.
Bronnen
1. Doopboek Herv. gem. Langezwaag, Kortezwaag en Luxwoude
2. Burgerlijke Stand Opsterland
3. Trouwboek Drachten
4. Burgerlijke Stand Weststellingwerf
5. Burgerlijke Stand Gorredijk
6. Acte van Bekendheid
7. Burgerlijke Stand Langezwaag
8. Burgerlijke Stand Het Bildt
9. Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
10. Burgerlijke Stand Smallingerland
11. Burgerlijke Stand Leeuwarden
12. Burgerlijke Stand Leek
13. Burgerlijke Stand Achtkarspelen
14. Trouwregister Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde
15. Lidmatenregister Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde
16. Doopboek Herv. gem. Oudega, Nijega en Opeinde

7. OTTES

VI. Trijntje Ottes, geb. Suameer 1703, † Drachten 1792, tr. Oudega 25 dec. 1726 Gerben WOPKES [6,VI], geb. Nijega 1691, † Drachten 1757, zn. van Wopke Foockes en Frouck Hinnes.

VII. Otte Harmens, tr. 1e Suameer 2 juli 16821 Ytje Geerts; tr. 2e Suameer 5 mei 17082 Aukje Wybrens.
Uit het eerste huwelijk:
1. Harmen Ottes, geb. Suameer 1697.
2. Foppe Ottes, geb. Suameer 1699.
3. Trijntje, hiervoor VI.
Uit het tweede huwelijk:
4. Wybbren Ottens, geb. Garijp 1715.
Bronnen
1. Trouwregister Her. gem. Oostermeer Eestrum
2. Trouwregister Herv. gem. Garijp Suameer Eernewoude

8. JOEKES

V. Grietje Joekes, geb. Wijnjeterp 1724, tr. Drachten 20 dec. 1750 Wopke GERBENS [6,V], zn. van Gerben Wopkes en Trijntje Ottes.

VI. Joeke Teunis, geb. Bakkeveen 1688, tr. Wijnjeterp 1 maart 17101 Swaantje Alberts, geb. Zwartendijksterschans (Norg).
Uit dit huwelijk:
1. Jeltie Joekes, geb. Norg 1712, ged. Wijnjeterp 1 jan. 1712.2
2. Beernt Joekes, geb. 1715, ged. Wijnjeterp 1 dec. 1715.2
3. Grietje, hiervoor V.

VII. Teunis Hendriks, tr. 1e Bakkeveen 11 april 16861 Jeltje Beerns; tr. 2e Bakkeveen 1 juli 16931 Jetske Douwes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Joeke, hiervoor VI.
2. Hendrik Teunis, geb. Bakkeveen 1690.
Uit het tweede huwelijk:
3. Martjen Teunis, geb. Surhuisterveen 1694.
4. Douwe Teunis, geb. Surhuisterveen 1695.
5. Trijntje Teunis, geb. Janum 1699.
6. Hendrik Teunis, geb. Janum 1701.
7. Martje Teunis, geb. Janum 1703, † ald. 1 okt. 1703.3
8. Homme Teunis, geb. Janum 1705.
9. Martje Teunis, geb. Janum 1710.

Notitie bij de geboorte van Trijntje: De dopeling is omtrent 2 jaar oud
Notitie bij de geboorte van Hendrik: De dopeling is omtrent 6 weken oud
Bronnen
1. Trouwregister Her. gem. Wijnjeterp Duurswoude Bakkeveen
2. Doopboek Herv. gem. Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
3. Doopboek Herv. gem. Birdaard, Janum

9. DURKS

IV. Swaantje Durks, geb. Noorderdrachten (Smallingerland) 1759, † Wolvega (Weststellingwerf) 14 jan. 1836, tr. Drachten (Smalligerland) 14 nov. 1779 Hinne Wopkes DE JONG [6,IV], geb. Noorderdrachten (Drachten) 26 dec. 1754, ged. Langezwaag 3 mei 1795, † Langezwaag (Opsterland) 24 april 1823, zn. van Wopke Gerbens en Grietje Joekes.

V. Durk.

10. WITHAAR

II. Hendrikkien Withaar, geb. Avereest 7 sept. 1842, † De Krim (Gramsbergen) 13 april 1912, tr. 1e Zuidwolde 21 juni 18651 Wolter de Lange, geb. Paardelanden (Zuidwolde) 29 jan. 1842, † Ane (Gramsbergen) 9 nov. 1867;2 tr. 2e Ambt Hardenberg 26 april 1872 Kornelis Yntzes BRUINEWOUD [1,II], geb. Wolvega (Weststellingwerf) 6 febr. 1839, Arbeider 1866, † Coevorden 14 jan. 1914, zn. van IJntze Jans en Trijntje Hinnes de Jong en wedr. van Hendrina Jonker.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltien de Lange, geb. Luttergreppel (Zuidwolde) 7 juli 1864.1
2. Arend de Lange, geb. Luttergreppel (Zuidwolde) 19 sept. 1865.
3. Woltertje de Lange, geb. Gramsbergen 3 febr. 1868.

III. Aart Jacobs Withaar, geb. Havelte 14 juli 1811,3 † Ane (Gramsbergen) 25 juni 1878,2 tr. Zuidwolde 18 nov. 18411 Gerritdina WESTENBERG [13], geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 1 maart 1821,1 † Ane (Gramsbergen) 28 febr. 1888,2 dr. van Gerard en Jentje Hagedoorn.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikkien, hiervoor II.
2. Gerad Withaar, geb. Paardelanden (Zuidwolde) 3 juli 1849,1 † Ane (Gramsbergen) 3 aug. 1917,2 tr. Gramsbergen 24 febr. 18832 Marrigjen van Faassen, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 15 okt. 1860, † Gramsbergen 24 aug. 1942.
3. Jacob Withaar, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 13 juni 1858,4 † Lutten (Ambt Hardenberg) 2 mei 1917,4 tr. Heemse (Ambt Hardenberg) 30 mei 18844 Hermina Bolks, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 1 dec. 1861, † ald. 2 jan. 1934.

IV. Jacob Klaassen Withaar, geb. Beulake 1761, turfmaker 1829, † Ruinerwold 12 sept. 1831,5 tr. 1e Havelte 17 sept. 17846 Grietje Engberts de Lange, geb. Beulake 1761, † Havelte; tr. 2e in ’t Lageveld (Havelte) 1 dec. 17886 Jentje Gerrits Knobbe, geb. Wanneperveen 1767, † in ’t Lageveld (Havelte) 1800, begr. Havelte 29 okt. 1800;7 tr. 3e in ’t Lageveld (Havelte) 29 aug. 18026 Hendrikje Aarts DEKKER [12], geb. Grafhorst 1786, † Ruinerwold 20 jan. 1835,8 dr. van Aart Jans en Harmpjen Jans van de Belt\Bosch.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trientjen Jacobs, geb. IJsselmuiden 1785, † Meppel 14 dec. 1851,9 tr. Ruinerwold 24 sept. 18145 Hendrik Wolters Nijemeijer, geb. Koekange 1790.
2. Engbert Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1787, ged. Havelte 4 febr. 1787.3
Uit het tweede huwelijk:
3. Klaas Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1789, ged. Havelte 27 sept. 1789.3
4. Gerrit Jacobs Withaar, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1791, ged. Havelte 27 nov. 1791,3 † Weerwille (Ruinerwold) 10 okt. 1859,5 tr. 1e Ruinerwold 19 juni 18185 Femmegje Klaas Benak, geb. Ruinerwold 1769, † ald. 22 okt. 1829;5 tr. 2e Ruinerwold 14 aug. 18475 Zusje Hendriks Klooster, geb. Giethoorn 1809, † Weerwille (Ruinerwold) 31 mei 1861.
5. Arent Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 28 juli 1793,3 ged. Havelte 5 aug. 1793.3
6. Geesje Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1795, ged. Havelte 6 april 1795,3 † Weerwille (Ruinerwold) 1 juli 1857,5 tr. Ruinerwold 29 april 18265 Hendrik Bartelds, geb. Ruinerwold 1794, † Weerwille (Ruinerwold) 28 mei 1845.5
7. Arent Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1797, ged. Havelte 30 april 1797.3
8. Aaje Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1798, ged. Havelte 7 okt. 1798.3
9. Roelof Jacobs, geb. in ’t Lageveld (Havelte) 1800, ged. Havelte 19 okt. 1800.3
Uit het derde huwelijk:
10. Harm Jacobs, geb. Havelte 26 febr. 1804,3 † ald. vr 1808.
11. Harmpje Jacobs Withaar, geb. Havelte 13 okt. 1805,3 † Staphorst 23 maart 1869,10 tr. De Wijk 21 april 183011 Warner Harms Hopman, geb. Koekange (De Wijk) 2 maart 1808.
12. Harm Jacobs, geb. Havelte 9 sept. 1808,3 † Oranjedorp (Emmen) 14 juli 1879,12 tr. Ruinerwold 28 april 18305 Lubbigje Nijboer, † Slagharen (Ambt Hardenberg) 6 april 1868.4
13. Aart Jacobs, hiervoor III.
14. Hillechien Withaar, geb. Havelte 6 jan. 1814,13 † De Wijk 24 aug. 1887,11 tr. Ruinerwold 25 juli 18355 Jacob van Spil, geb. Staphorst 20 mei 1814, † De Wijk 14 jan. 1892.11
15. Aaltje Withaar, geb. Nijeveen 24 juli 1817,14 † ald. 1819.14
16. Aaltjen Withaar, geb. Ruinerwold 12 juli 1821,5 † Avereest 17 dec. 1890,15 tr. Avereest 22 jan. 184915 Hendrik Vrielink, geb. Getelo.
17. Roelof Withaar, geb. Ruinerwold 3 juni 1824,5 † Kerkenveld (Zuidwolde) 13 dec. 1895,1 tr. Ruinerwold 24 juli 18475 Trijntje Roelofs Brinkman, geb. Ruinen.
18. Jan Withaar, geb. Ruinerwold 18 april 1827.
19. Pieter Withaar, geb. Ruinerwold 14 nov. 1829,5 † ald. 29 dec. 1834.5

Notitie bij het huwelijk van Grietje en Jacob Klaassen: 1784 Den 17 Septbr
Jacob Claasz: J.M. met Grietje Engberts J.D. beijde uit de Beulake
woonachtig te IJsselmuiden, dogde Bruidegom sedert meij in’t lageveld woonagtig

V. Klaas Jacobs, geb. Beulake 1730, tr. Beulake (Wanneperveen) 12 maart 175816 Trijntje JACOBS [11], geb. Beulake 1731, dr. van Jacob Geerts en Aaltjen Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Hilligjen Klasen, geb. Beulake 1759, † Veenedijk (Havelte) 28 juni 1830.
2. Jacob Klaassen, hiervoor IV.
3. Harmen Klasen, geb. Beulake 1765.
4. Aaltje Klasen, geb. Beulake 1766.
5. Arent Klasen, geb. Beulake 1768.
6. Nettert Klasen, geb. Beulake 1770.
7. Reimpjen Klasen, geb. Beulake 1771, † 1773.
8. Reimpien Klasen, geb. Beulake 1773, † Avereest 20 nov. 1841,15 tr. Havelte 16 jan. 179913 Sander Geerts Dragt, † Avereest 8 april 1839.15

Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Klaas: Trouwboek Beulake :
ingeschreven Claas Jacobs J.M. en Trijntjen Jacobs J.D. bijde in de Beulake
getrouwt den 12 Maart
Bovenstaande personen sijn op ingekomene authorisatie van den Heere Land
Drost getrouwt den 7 Maj
Notitie bij het huwelijk van Sander Geerts en Reimpien: 1799 16 Jannuaij
Sander Geerts J.M. in ’t Lageveld met
Reijntje Claassen J.D. te IJsselmuiden

VI. Jacob Herms, tr. Beulake 8 maart 171517 Hilligien Klaasen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Jacobs, geb. Beulake 1715, † 1725.
2. Jante Jacobs, geb. Beulake 1717.
3. Harmen Jacobs, geb. Beulake 1718, † 1723.
4. Margien Jacobs, geb. Beulake 1720, † 1723.
5. Aarent Jacobs, geb. Beulake 1721, tr. Beulake 22 okt. 175218 Anegjen Jacobs Koldhamer.
6. Mergien Jacobs, geb. Beulake 1723.
7. Harmen Jacobs, geb. Beulake 1723.
8. Jacob Jacob de groote, geb. Beulake 1725, † 1726.
9. Femmigien Jabobs, geb. Beulake 1725, tr. Beulake 20 okt. 175216 Barteld Keesen De wilde.
10. Jacob Jacob de groot, geb. Beulake 1726, † 1727.
11. Jacob Jacobs, geb. Beulake 1727, † 1732.
12. Klaas, hiervoor V.
13. Hendrikje Jacobs, geb. Beulake 1731, tr. Beulake 6 okt. 175218 Jacob Timens Koldhamer.
14. Jakob Jakobs de grote, geb. Beulake 1732, tr. Beulake 3 febr. 175917 Roelofjen Egberts.

Notitie bij het huwelijk van Hilligien en Jacob: Huisgezin: Jacob Harms en Hilletje Claas. Kinderen boven 10 jaar: Arent, Harmen, Margje, Femmetje, Claas, Henrikje, Jacob.
Kinderen beneden 10 jaar: ---. Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---.
Notitie bij de geboorte van Mergien: tweeling
Notitie bij de geboorte van Harmen: tweeling
Bronnen
1. Burgerlijke Stand Zuidwolde
2. Burgerlijke Stand Gramsbergen
3. Doopboek Havelte
4. Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg
5. Burgerlijke Stand Ruinerwold
6. Trouwboek Havelte
7. Begraafboek Havelte
8. Burgerlijke Stand Steenwijkerwold
9. Burgerlijke Stand Meppel
10. Burgerlijke Stand Staphorst
11. Burgerlijke Stand De Wijk
12. Burgerlijke Stand Emmen
13. Burgerlijke Stand Havelte
14. Burgerlijke Stand Nijeveen
15. Burgerlijke Stand Avereest
16. Trouwboek Wanneperveen
Trouwboek Beulake
17. Trouwboek Beulake
18. Trouwboek Beulake
Trouwboek Wanneperveen

11. JACOBS

V. Trijntje Jacobs, geb. Beulake 1731, tr. Beulake (Wanneperveen) 12 maart 1758 Klaas JACOBS [10,V], geb. Beulake 1730, zn. van Jacob Herms en Hilligien Klaasen.

VI. Jacob Geerts, geb. Beulake 1705, tr. Beulake 3 sept. 17301 Aaltjen Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje, hiervoor V.
2. Reimpjen Jacobs, geb. Beulake 1736.
3. Arent Jacobs, geb. Beulake 1738.
4. Hendrik Jacobs, geb. Beulake 1740.
5. Gerrit Jacobs, geb. Beulake 1742.
6. Hendrikje Jacobs, geb. Beulake 1744.
7. Luijte Jacobs, geb. Beulake 1746.

Notitie bij het huwelijk van Aaltjen en Jacob: Huisgezin: Jacob Geerts en Aaltje Geerts. Kinderen boven 10 jaar: Trijntje, Geert, Reim, Arent. Kinderen beneden 10 jaar: Henrik,
Gerrit, Henrikje, Luite. Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---.
Bronnen
1. Trouwboek Beulake

12. DEKKER

IV. Hendrikje Aarts Dekker, geb. Grafhorst 1786, † Ruinerwold 20 jan. 1835, tr. in ’t Lageveld (Havelte) 29 aug. 1802 Jacob Klaassen WITHAAR [10,IV], geb. Beulake 1761, turfmaker 1829, † Ruinerwold 12 sept. 1831, zn. van Klaas Jacobs en Trijntje Jacobs en wedr. van 1e Grietje Engberts de Lange en 2e Jentje Gerrits Knobbe.

V. Aart Jans Dekker, geb. IJsselmuiden 1744, visser 1821, † Grafhorst 25 april 1825,1 tr. IJsselmuiden 27 okt. 17822 Harmpjen Jans van de Belt\Bosch, † Grafhorst 1806.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Aarts Dekker, geb. Grafhorst 1784.
2. Hendrikje Aarts, hiervoor IV.
3. Jantje Aarts Dekker, geb. Grafhorst 1787, † ald. 5 jan. 1827,1 tr. Grafhorst 21 april 18211 Jan Penninkhof, geb. Grafhorst 1796.
4. Jan Aarts Dekker, geb. Grafhorst 1795, † ald. 30 aug. 1866,1 tr. Grafhorst 3 mei 18271 Magteltje Gerrits Boer, geb. Grafhorst 14 dec. 1798,3 † ald. 18 aug. 1827.1
5. Egbert Aarts Dekker, geb. Grafhorst 29 jan. 1797, † ald. 20 juli 1881,1 tr. Grafhorst 14 maart 18221 Niesje Jurrien Rook, geb. Barsbeek (Vollenhove) 25 febr. 1796, ged. Vollenhove 28 febr. 1796,4 † Grafhorst 9 jan. 1874.1

VI. Jan Aarts, burgemeester van Grafhorst,5 † IJsselmuiden 25 jan. 1775,5 tr. Hendrikjen Wessels Kok, † Grafhorst 13 maart 1782.6
Uit dit huwelijk:
1. Geesje Jans, geb. IJsselmuiden 1738.
2. Jannetien Jans Dekker, geb. IJsselmuiden 1741, † Grafhorst 21 febr. 1814,1 tr. Gozen van Delden, geb. 1749, † Grafhorst 9 jan. 1827.
3. Aart Jans, hiervoor V.
4. Geertruid Jans, geb. IJsselmuiden 1748, † 1751.
5. Geertruid Jans, geb. IJsselmuiden 1751.
6. Annigien Jans Dekker, geb. IJsselmuiden 1755, † Grafhorst 26 okt. 1835,1 tr. Klaas Visscher, † Grafhorst 23 maart 1818.1
Bronnen
1. Burgerlijke Stand Grafhorst
2. Trouwboek IJsselmuiden
3. Doopboek Grafhorst
4. Doopboek Vollenhove
5. Begraafboek IJsselmuiden
6. Begraafboek Grafhorst

13. WESTENBERG

III. Gerritdina Westenberg, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 1 maart 1821, † Ane (Gramsbergen) 28 febr. 1888, tr. Zuidwolde 18 nov. 1841 Aart Jacobs WITHAAR [10,III], geb. Havelte 14 juli 1811, † Ane (Gramsbergen) 25 juni 1878, zn. van Jacob Klaassen en Hendrikje Aarts Dekker.

IV. Gerard Westenberg, geb. Nordhorn (Hannover) 13 dec. 1776, ged. Nordhorn 25 dec. 1776,1 schoenmaker 1812, † Kerkenbosch (Zuidwolde) 9 maart 1865,2 tr. Meppel 7 aug. 18123 Jentje HAGEDOORN [15], geb. Meppel 1783,4 † Paardelanden (Zuidwolde) 30 maart 1868,2 dr. van Lambert Hendriks en Albertje Roelofs Bloemberg.
Uit dit huwelijk:
1. Janna Westenberg, geb. Meppel 2 okt. 1812.3
2. Gezina Westenberg, geb. Meppel 22 juli 1814.3
3. Albertien Westenberg, geb. Meppel 28 aug. 1816.3
4. Johanna Westenberg, geb. Zuidwolde 9 nov. 1818.2
5. Gerritdina, hiervoor III.
6. Maria Westenberg, geb. Kerkenbosch (Zuidwolde) 12 dec. 1823.2

Notitie bij de geboorte van Jentje: dochter van Lambert Hendriks Hagedoorn en Albertje Roelofs Broenberg

V. Gerrit Westenberg, geb. Stadt Nordhorn omstr. 1739, † Nordhorn 23 mei 1811,5 tr. Nordhorn (Hannover) 15 april 1769 Janna VOWINKEL [14], geb. Stadt Nordhorn omstr. 1740, † Nordhorn 17 juni 1804,5 dr. van Berend.
Uit dit huwelijk:
1. Berend Westenberg, geb. Nordhorn 27 jan. 1770, † ald. 7 mei 1818, tr. Nordhorn 8 maart 1797 Geertruid Hajans, geb. Gildehaus omstr. 1762, † Nordhorn 16 april 1833.
2. Gerrit Westenberg, geb. Nordhorn (Hannover) 1775, † Noord (Hoogeveen) 2 sept. 1857, tr. Meppel 15 april 18106 Aaltien Engberts Bakker, geb. Meppel 1783, † Noord (Hoogeveen) 15 nov. 1856.
3. Gerard, hiervoor IV.
4. Jan Harm Westenberg, geb. Nordhorn 10 maart 1780, † ald. 11 april 1841, tr. Uelsen 13 mei 1810 Anna Bruning, geb. Hardingen 2 juli 1790, † Nordhorn 5 april 1869.
5. Harm Hindrik Westenberg, geb. Stadt Nordhorn 8 maart 1782, † Veldhausen 3 juli 1833, tr. Neuenhaus 2 sept. 1808 Hendrika Siemeling, geb. Neuenhaus 14 juli 1782, † Teich 13 febr. 1864.

VI. Gerriet Westenbergh, † Stadt Nordhorn 7 sept. 1757, tr. Topia Meijerink.
Bronnen
1. Doop register Nordhorn
2. Burgerlijke Stand Zuidwolde
3. Burgerlijke Stand Meppel
4. Doopboek Meppel
5. Civil Standes Register Nordhorn
6. Trouwboek Meppel
Trouwboek Hoogeveen

14. VOWINKEL

V. Janna Vowinkel, geb. Stadt Nordhorn omstr. 1740, † Nordhorn 17 juni 1804, tr. Nordhorn (Hannover) 15 april 1769 Gerrit WESTENBERG [13,V], geb. Stadt Nordhorn omstr. 1739, † Nordhorn 23 mei 1811, zn. van Gerriet Westenbergh en Topia Meijerink.

VI. Berend Vowinkel.

15. HAGEDOORN

IV. Jentje Hagedoorn, geb. Meppel 1783, † Paardelanden (Zuidwolde) 30 maart 1868, tr. Meppel 7 aug. 1812 Gerard WESTENBERG [13,IV], geb. Nordhorn (Hannover) 13 dec. 1776, ged. Nordhorn 25 dec. 1776, schoenmaker 1812, † Kerkenbosch (Zuidwolde) 9 maart 1865, zn. van Gerrit en Janna Vowinkel.

V. Lambert Hendriks Hagedoorn, geb. Meppel 1754,1 † ald. 11 juni 1815,2 tr. Meppel 12 mei 17823 Albertje Roelofs BLOEMBERG [16], geb. Meppel 1751, † ald. 3 febr. 1815,4 dr. van Roelof Alberts en Marrigje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje, hiervoor IV.
2. Roelof Hagedoorn, geb. Meppel 1785,1 † ald. 20 juni 1836,4 tr. Meppel 21 aug. 18083 Jacobje Hijmen de Vries, geb. Noordwolde omstr. 1784, † Meppel 27 febr. 1855.
3. Hendrik Hagedoorn, geb. Meppel 1786,1 † ald. 21 nov. 1852,4 tr. Meppel 27 sept. 18154 Jantjen Jans Broekhuisen.
4. Maria Hagedoorn, geb. Meppel 12 mei 1791, † ald. 7 juni 1873,4 tr. Meppel 26 sept. 18154 Roelof Wildeboer, geb. Meppel 4 dec. 1784, † ald. 26 maart 1870.
5. Alberdina Hagedoorn, geb. Meppel 24 aug. 1796,1 † Assen 11 mei 1828,5 tr. Assen 22 jan. 18255 Jan Stoker, geb. Assen 23 sept. 1792, † Dieverbrug (Diever) 6 nov. 1854.

Notitie bij de geboorte van Lambert Hendriks: peete Aaltjen Lambers
Notitie bij het overlijden van Lambert Hendriks: zoon van Hendrik Hagedoorn en Jentje Klaassen
Notitie bij het huwelijk van Albertje Roelofs en Lambert Hendriks: Lambert Hagedoorn J.M. met Albertien Bruinberg J.D. beide te meppel
Notitie bij het overlijden van Albertje Roelofs: dochter van Roelof Bloemberg en Margien Jans
Notitie bij de geboorte van Roelof: zoon van Lambert Hagedoorn en Albertjen Bloemberg
pete Jentjen Haagedoorn
Notitie bij de geboorte van Hendrik: zoon van Lambert Hagedoorn en Albertjen Bovenberg
peete Jentjen Hagedoorn

VI. Hendrik Henderiks Hagedoorn, geb. Meppel 1727,1 tr. 1e Ruinen 19 jan. 17506 Jentje Klaassen, † Meppel 1769; tr. 2e Meppel 26 april 17693 Geesje van Bentem, † Meppel 16 april 1804.7
Uit het eerste huwelijk:
1. Henderik Hagedoorn, geb. Meppel 1750,1 † ald. 9 okt. 1807,7 tr. Meppel 1 jan. 17773 Aaltje Andries Mugge, † Meppel 4 jan. 1831.
2. Klaas Hagedoorn, geb. Meppel 1752,1 † ald. 4 sept. 1830,4 tr. Meppel 9 mei 17873 Anna Hendriks Schipper, geb. Diever 21 okt. 1759, † Meppel 8 aug. 1821.
3. Lambert Hendriks, hiervoor V.
4. Jannes Hagedoorn, geb. Meppel 1757.
5. Jentjen Hagedoorn, geb. Meppel 1760.

Notitie bij het overlijden van Geesje: er worden twee data genoemd :
14-4-1804 en 18-1-1805
Notitie bij de geboorte van Henderik: peete Aaltje Lamberts
Notitie bij het overlijden van Henderik: nalatende 7 kinderen
Notitie bij de geboorte van Klaas: peete Maria Claes
Notitie bij de geboorte van Jannes: peete Aaltjen Lamberts
Notitie bij de geboorte van Jentjen: get Aaeltjen Jans Libel

VII. Hendrick Hendricks Hagedoorn, † 1764, tr. Meppel 1 mei 17263 Aaltje Lamberts, † Meppel 7 aug. 1770.7
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Henderiks, hiervoor VI.
2. Lambert Hendriks Hagedoorn, geb. Meppel 13 okt. 1728,1 † ald. 16 nov. 1770,7 tr. Meppel 11 febr. 17593 Aaltje Jans Tijpels, geb. Meppel 1730, † ald. 19 jan. 1809,1 dr. van Jan Hans Tiepels en Aaltje Gerrits en wed. van Beerent Beerents van Roon; zij hertr. Meppel 26 okt. 17743 Berent Jans Koning.
3. Wolter Hagedoorn, geb. Meppel 9 mei 1731,1 † ald. 28 juli 1785.7
4. Peter Hagedoorn, geb. Meppel 10 jan. 1734,1 † ald. 27 dec. 1759.
5. Jentjen Hagedoorn, geb. Meppel 22 aug. 1736,1 † ald. 1737.
6. Jentjen Hagedoorn, geb. Meppel 6 nov. 1737,1 † ald. 13 febr. 1738.2
7. Jentjen Hagedoorn, geb. Meppel 4 nov. 1739.1

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Hendrick Hendricks: Hendrick Hendricks Hagedoorn J.M.
Aaltje Lamberts J.D. beiden van Meppel
Notitie bij het huwelijk van Aaltje Jans en Lambert Hendriks: Lambert Hagedoorn j.m. en
Aeltje Jans Tijpels, weed vn wijlen Beerenr van Rhoon
get 11 febr
Notitie bij de geboorte van Aaltje Jans: Aeltje J.K. Jan Tiepels
Bronnen
1. Doopboek Meppel
2. Klokkeboek Meppel
3. Trouwboek Meppel
4. Burgerlijke Stand Meppel
5. Burgerlijke Stand Assen
6. Trouwboek Meppel
Trouwboek Ruinen
7. Dodenboek Meppel

16. BLOEMBERG

V. Albertje Roelofs Bloemberg, geb. Meppel 1751, † ald. 3 febr. 1815, tr. Meppel 12 mei 1782 Lambert Hendriks HAGEDOORN [15,V], geb. Meppel 1754, † ald. 11 juni 1815, zn. van Hendrik Henderiks en Jentje Klaassen.

VI. Roelof Alberts, tr. Meppel 1 sept. 17501 Marrigje Jans.
Uit dit huwelijk:
1. Albertje Roelofs, hiervoor V.
2. Albert Roelofs, geb. Oosterboer (Meppel) 1753, ged. Meppel 14 nov. 1753,2 tr. 1e Meppel 5 dec. 17791 Femmigjen Hendriks, † Meppel 1781; tr. 2e Meppel 10 nov. 17821 Niesjen Alberts, geb. Ruinerwold.
3. Jan Roelofs, geb. Meppel 1757.

Notitie bij het huwelijk van Marrigje en Roelof: 1750
Roelof Alberts J.M. van Suidtwolde @
Mijchje Jans J.D. in de Oosterboer
sponsg gaas habitate in de Oosterboer
Notitie bij het huwelijk van Femmigjen en Albert: inget. D. 5 nov
Albert Roelofsen J.M met Femmigjen Hendriks J.D. beide uijt de Oosterboer onder Meppel
Getr. d. 5 Dec 1779
Notitie bij het huwelijk van Niesjen en Albert: inget. D. 17 oct:
Albert Roelofs wed: van Femmigjen Hendriks in den Oosterboer met Niesjen Albertz J.D. gewoont hebbende onder Ruinerwold thans alhier
Getr. d. 10 Nov:
Bronnen
1. Trouwboek Meppel
2. Doopboek Meppel


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 28 juni 2017 14:39:49