Kwartierstaat in stamreeksen van Lambert Herms Nijhuis

1. NIJHUIS

I. Lambert Herms Nijhuis, geb. Nieuwesluis (Zwartsluis) 1 jan. 1780,1 ged. Zwartsluis 5 jan. 1780,1 schoenmaker 1830, schoenmaker 1837, winkelier 1845, winkelier 1849, † Avereest 16 maart 1854,2 tr. Zwartsluis 16 juni 18043 Willempien Jans Warners, geb. Genne (Zwollerkerspel) 23 dec. 1781,4 ged. Zwolle 26 dec. 1781,4 † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 20 dec. 1861,5 dr. van Jan Warners van Berkum en Willemina Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 16 dec. 1804,4 ged. Zwolle 21 dec. 1804,4 schoenmaker 1828, schoenmaker 1829, schoenmaker 1830, tapper 1835, tapper 1837, tapper 1840, sluiswachter 1842, tapper 1843, sluiswachter 1844, schutmeester 1846, winkelier/tapper 1850, winkelier 1851, landbouwer 1867, † Ambt Hardenberg 24 april 1883,5 tr. 1e Ambt Ommen 22 nov. 18286 Jantien Everts Weertjes, geb. de Weeme (Avereest) 17 febr. 1806,7 ged. Avereest 23 febr. 1806,7 boerenwerkster 1828, † buurtschap Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 16 april 1842,5 dr. van Evert Klaas Weertjes en Geesje Hendriks Harings; tr. 2e Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 24 dec. 18425 Hermina Soer, geb. Stad Hardenberg 30 sept. 1822,8 dienstmeid 1842, † Ambt Hardenberg 12 juni 1905,5 dr. van Joannes Henricus Jacobus Suer en Janna Hamelman.
2. Willem Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 23 febr. 1806,4 ged. Zwolle 2 maart 1806,4 † ald. 21 juli 1807.9
3. Willem Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 13 aug. 1807,4 ged. Zwolle 16 aug. 1807,4 schoenmaker 1830, † Avereest 26 juni 1852,2 tr. Ambt Ommen 30 sept. 18306 Aaltje den Hertog, geb. Hoogeveen 29 jan. 1809, † Avereest 15 juli 1852.10
4. Berent Herms Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 11 maart 1809,4 ged. Zwolle 12 maart 1809,4 bakker 1830, raadslid 1855, † Avereest 14 febr. 1885,2 tr. 1e Ambt Ommen 2 april 18306 Geesje Harms Hol, geb. Avereest 9 okt. 1807, naaister 1830, † Avereest 16 sept. 1876; tr. 2e Avereest 1 maart 18772 Jitske Franzes Casander, geb. Workum 18 nov. 1830,11 naaister 1857, dr. van Frans Martinus en Aaltje Ales van der Zeem en wed. van Jan Adam Posthuma Mantje.
5. Jantje Lammerts Nijhuis, geb. Genne Overwater (Zwollerkerspel) 5 nov. 1811,12 † ald. 31 mei 1812.12
6. Jan Nijhuis, geb. Mastenbroek (Zwollerkerspel) 14 maart 1813,12 bakker 1830, † de vaart (Ambt Ommen) 18 aug. 1830.6
7. Klaas Nijhuis, geb. Genne Overwater (Zwollerkerspel) 4 maart 1815,12 bakker 1832, † aan de vaart (Ambt Ommen) 9 okt. 1832.6

Notitie bij de geboorte van Hermina: aangever Ernst Hamelman
Notitie bij het overlijden van Jantje Lammerts: Jan Jan de Munnink en Herm Herms Hollander geburen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Jans de Munnink en Klass Kiers

II. Herm Jans De Boer, geb. Zwartsluis 1741, † ald. 30 aug. 1814, tr. 1e Nieuwleusen 21 mei 176213 Jennigjen Jans, † vr 1764; tr. 2e Nieuwleusen 26 mei 176413 Hermpje DERKS [5], geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 27 nov. 1740,14 † Zwartsluis 9 okt. 1826,15 dr. van Derk Henriks en Marijtjen Derks.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jan Herms De Boer, geb. Zwartsluis 10 juli 1768, † ald. 16 jan. 1816,15 tr. Zwartsluis 16 april 17973 Catharina Bos, geb. Meppel/ommen omstr. 1771, † Zwartsluis 24 maart 1849.
2. Margien Herms De Boer, geb. Zwartsluis 3 febr. 1771, † ald. 8 maart 1839,15 tr. 1e Zwartsluis 2 nov. 17883 Jan Hendriks Lief, geb. Staphorst 11 febr. 1731, † Zwartsluis 9 juli 1802; tr. 2e Zwartsluis 1 april 18043 Derk Klaassen Karrewits, geb. Zwastro (Lingen) 1775, veehouder 1839, † Zwartsluis 4 aug. 1840.15
3. Hendrik Harms De Boer, geb. Nieuwesluis (Zwartsluis) 21 aug. 1774,1 ged. Zwartsluis 21 aug. 1774, † ald. 25 maart 1841,15 tr. Wanneperveen 4 mei 180016 Pietertje Hendriks, geb. Wanneperveen 5 jan. 1772, † Zwartsluis 2 sept. 1825.
4. Derk Herms De Boer, geb. de Stouw onder Baarlo (Zwartsluis) 29 juni 1777,1 ged. Zwartsluis 29 juni 1777, † ald. 5 juni 1845,15 tr. 1e Zwartsluis 2 mei 17983 Bertha Hendriks Thalen, geb. Wanneperveen 2 jan. 1774, † Zwartsluis 6 april 1803; tr. 2e Zwartsluis 30 okt. 18033 Aaltje Jans Boes, geb. opt land van Vollenhove ( Ambt Vollenhove) omstr. 1784, † Zwartsluis 4 maart 1840.
5. Lambert Herms, hiervoor I.
6. Femmechien De Boer, geb. Zwartsluis 9 okt. 1782,1 † ald. 26 nov. 1858,15 tr. Zwartsluis 25 juli 18003 Derk Hannes Vos, geb. Dalfsen omstr. 1769, † Zwartsluis 3 juni 1849.
7. Klaas Herms, geb. Zwartsluis 24 april 1785.1

III. Jan Harms van Minnen, geb. Zwartsluis 7 nov. 1717,1 † ald. 12 nov. 1779,17 tr. Zwartsluis 21 febr. 174018 Femmigje HENDRIKS [2], geb. Staphorst (Giethoorn) 26 juli 1716,19 † Zwartsluis 1 nov. 1779,17 dr. van Hendrik Claasz en Hendrikjen Andries.
Uit dit huwelijk:
1. Herm Jans, hiervoor II.
2. Hendrik Jans, geb. Zwartsluis 30 juli 1742, † ald. 10 maart 1743.
3. Hendricjen Jans, geb. Zwartsluis 14 juli 1743.1
4. Trientien Jans, geb. Zwartsluis 19 jan. 1746,1vr 1748.
5. Hendrik Jans van Minnen, geb. Baarlo (Zwartsluis) 14 jan. 1748,1 † Zwartsluis 31 aug. 1834,15 tr. Baarlo (Zwartsluis) 23 dec. 17813 Hilligje Hendriks Haring, geb. Staphorst (Giethoorn) 9 jan. 1757, † Zwartsluis 17 juni 1824.
6. Trijntje Jans, geb. Zwartsluis 7 okt. 1750.1

Notitie bij het overlijden van Hendrik: niet teuggevonden

IV. Hermen Geerts van Minnen, geb. Zwartsluis 16 dec. 1677,1 † Baarlo (Zwartsluis) 1729, tr. 1e Zwartsluis 7 maart 17063 Trijntje Jans, † 1729; tr. 2e Baarlo (Zwartsluis) 14 mei 17293 Aaltje Alberts, geb. Nijeveen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jantjen Herms van Minnen, geb. Zwartsluis 24 april 1707,1 tr. Zwartsluis 7 dec. 17273 Jan Arents Schuring, geb. Nieuwesluis (Zwartsluis).
2. Lammegjen Harms van Minnen, geb. Zwartsluis 2 nov. 1710,1 † ald. 21 dec. 1773,17 tr. 1e Zwartsluis 8 mei 17403 Willem van den Berg, geb. Zwartsluis; tr. 2e Zwartsluis 5 juni 17633 Krijn Gerrits Boxen, wedr. van Jacobjen Cornelis Broeksma; hij hertr. Wanneperveen 3 dec. 1775 Aaltjen Roelofs Konink.
3. Lummegjen Harms, geb. Zwartsluis 4 dec. 1712.1
4. Jan Harms, geb. Zwartsluis 18 okt. 1716,1vr 1717.
5. Jan, hiervoor III.

V. Geert Jans, tr. Jantien Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Geerts van Minnen, geb. Zwartsluis 28 april 1672,1 tr. Baarlo (Zwartsluis) 14 maart 17013 Grietjen Gerrits.
2. Hermen, hiervoor IV.
Bronnen
1. Doopboek Zwartsluis
2. Burgerlijke Stand Avereest
3. Trouwboek Zwartsluis
4. Doopboek Zwolle
5. Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg
6. Burgerlijke Stand Ambt Ommen
7. Doopboek Avereest
8. Burgerlijke Stand Stad Hardenberg
9. Burgerlijke Stand Zwolle
10. Bevolkingsregister Avereest
11. Burgerlijke Stand Workum
12. Burgerlijke Stand Zwollerkerspel
13. Trouwboek Nieuwleusen
14. Doopboek Nieuwleusen
15. Burgerlijke Stand Zwartsluis
16. Trouwboek Wanneperveen
17. Dodenboek Zwartsluis
18. Trouwboek Zwartsluis
Trouwboek Staphorst
19. Doopboek Staphorst

2. HENDRIKS

III. Femmigje Hendriks, geb. Staphorst (Giethoorn) 26 juli 1716, † Zwartsluis 1 nov. 1779, tr. Zwartsluis 21 febr. 1740 Jan HARMS VAN MINNEN [1,III], geb. Zwartsluis 7 nov. 1717, † ald. 12 nov. 1779, zn. van Hermen Geerts van Minnen en Trijntje Jans.

IV. Hendrik Claasz, geb. Staphorst 17 nov. 1678,1 tr. Staphorst 24 nov. 17092 Hendrikjen ANDRIES [3], geb. Staphorst 28 jan. 1683, dr. van Andries Hendriks Bonte en Femmichien Geerts.
Uit dit huwelijk:
1. Rensjen Hendriks, geb. op Rouveen (Staphorst) 28 okt. 1710.1
2. Claas Hendriks, geb. Staphorst 22 juli 1714.1
3. Femmigje, hiervoor III.
4. Claas Hendriks, geb. Staphorst 22 okt. 1719.1
5. Andries Hendriks, geb. Staphorst 23 aug. 1722.1

V. Claas Hendriks, tr. Rensjen Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Annegien Claasz, geb. Staphorst 19 nov. 1676.1
2. Hendrik, hiervoor IV.
3. Marrigien Claasz, geb. Staphorst 8 mei 1681.1
4. Bristien Claasz, geb. Staphorst 7 juni 1685.1
Bronnen
1. Doopboek Staphorst
2. Trouwboek Staphorst

3. ANDRIES

IV. Hendrikjen Andries, geb. Staphorst 28 jan. 1683, tr. Staphorst 24 nov. 1709 Hendrik CLAASZ [2,IV], geb. Staphorst 17 nov. 1678, zn. van Claas Hendriks en Rensjen Albers.

V. Andries Hendriks Bonte, tr. Staphorst 24 juli 16641 Femmichien GEERTS [4], dr. van Geert Luggers.
Uit dit huwelijk:
1. Lubbegien Andries, geb. Staphorst 14 maart 1669.2
2. Annigien Andries, geb. Staphorst 19 april 1674.2
3. Jantjen Andries, geb. Staphorst 22 april 1677.2
4. Geertruit Andries, geb. Staphorst 9 febr. 1679,2 tr. Staphorst 15 febr. 17053 Teunis Dirks.
5. Hendrikjen, hiervoor IV.

VI. Hendrick Jans.
Bronnen
1. Trouwboek Staphorst
Trouwboek IJhorst
2. Doopboek Staphorst
3. Trouwboek Staphorst

4. GEERTS

V. Femmichien Geerts, tr. Staphorst 24 juli 1664 Andries Hendriks BONTE [3,V], zn. van Hendrick Jans.

VI. Geert Luggers, † vr 1677.
Zijn kinderen:
1. Femmichien, hiervoor V.
2. Jan Geerts, tr. IJhorst 22 maart 16821 Aeltjen Claes.
3. Jentjen Geerts, geb. Op de Lanckhorst (IJhorst), tr. IJhorst 22 dec. 16611 Hendrick Jans.
4. Meijloff Geerts, geb. Op de Lanckhorst (IJhorst), tr. 1e IJhorst 1 jan. 16641 Aeltjen Coops; tr. 2e Avereest 4 nov. 16771 Femmechien Jans.
5. Roelefjen Geerts, geb. In de IJhorst, tr. Avereest 4 nov. 16771 Evert Janss, geb. Op de Grooten Oever (Avereest).
Bronnen
1. Trouwboek IJhorst

5. DERKS

II. Hermpje Derks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 27 nov. 1740, † Zwartsluis 9 okt. 1826, tr. Nieuwleusen 26 mei 1764 Herm Jans DE BOER [1,II], geb. Zwartsluis 1741, † ald. 30 aug. 1814, zn. van Jan Harms van Minnen en Femmigje Hendriks en wedr. van Jennigjen Jans.

III. Derk Henriks, geb. Nieuwleusen 18 aug. 1700,1 tr. Nieuwleusen 17 maart 17362 Marijtjen Derks, geb. De Ruite.
Uit dit huwelijk:
1. Henrik Derks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 6 maart 1737.1
2. Hermpje, hiervoor II.
3. Klaasjen Derks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 17 maart 1743.1
4. Fennigjen Derks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 7 maart 1745,1 tr. Nieuwleusen 15 april 1764 Jan Henriks, geb. Ruitenveen 27 nov. 1723, ged. Nieuwleusen 27 nov. 1723.
5. Trijntjen Derks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 10 sept. 1747.1
6. Roelof Derks Kouwen, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 10 jan. 1751,1 tr. Nieuwleusen 4 mei 17812 Marrigjen Jans Evenboer, geb. Ruitenveen (Nieuwleusen) 30 jan. 1757.
7. Jantjen Derks, geb. Nieuwleusen 24 aug. 1755.

Notitie bij Marijtjen: Hermtjen Derks, huisvrouw van Henrik Stevens in den Hulst

IV. Henrik Stevenz, tr. Hermtje Derks.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, geb. 1694, begr. Nieuwleusen 1 maart 1695.3
2. Annechien Hendriks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 24 nov. 1695.1
3. Steven Hendriks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 19 dec. 1697.1
4. Derk, hiervoor III.
5. Trijntje Hendriks Plat, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 1703, ged. Nieuwleusen 25 febr. 1703,1 tr. 1e Nieuwleusen 26 mei 1726 Pauwel Hermszen, geb. IJhorst/De Wijk; tr. 2e Giethoorn 23 jan. 17354 Hendrik Wijchers Baas, zn. van Wijcher Hendriks en Trijntjen Everts.
6. Jan Hendriks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 25 febr. 1703,1 † in den Hulst (Nieuwleusen) 19 maart 1703,5 tr. Machtelt Hendriks Suk; zij hertr. Giethoorn 30 maart 17384 Jan Hendriks Plat.
7. Kind, geb. 1704, begr. Nieuwleusen 9 sept. 1704.3
8. Jan Hendriks Plat, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 2 okt. 1707,1 tr. Giethoorn 30 maart 17384 Machtelt Hendriks Suk, wed. van Jan Hendriks.
9. Gerrit Hendriks, geb. Den Hulst (Nieuwleusen) 30 nov. 1710,1 tr. Giethoorn 6 nov. 17384 Albertje Lamberts, geb. Colderveen.

Notitie bij het overlijden van N.N.: 1695 in meert is op de kerkhof begraven het kind van Henrik Stevens en Hermtjen Derx, woonende in het Rouveensche gebied.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: tweeling
Notitie bij het huwelijk van Hendrik Wijchers en Trijntje: Volkstelling 1748 Schoutambt Giethoorn nr. 2290
Huisgezin: Hendrik Wichers Baas en vrou Trientien Hendrix. Kinderen boven 10 jaar: Wicher en Hermpien Hendrix Baas. Kinderen beneden 10 jaar: ---. Knechten en meiden: ---. Inwonenden en kostgangers: ---
Notitie bij de geboorte van Jan: tweeling
Notitie bij het overlijden van Jan: 1703 Den 19 dito is op de kerkhof begraven een zoontjen (zijnde een van tweelingen) van Henrik Stevenz en Hermtjen Derkx Ehel: wonende in de hulst en is genaamd geweest Jan
Notitie bij het overlijden van N.N.: 1703 Den Den 9 septemb is alhier op de kerkhof begraven het jongste kind van Henrik Stevenz en Hermtjen Derkx wonende in de Hulst
Bronnen
1. Doopboek Nieuwleusen
2. Trouwboek Nieuwleusen
3. Begraafboek Nieuwleusen
4. Trouwboek Giethoorn
5. Dodenboek Nieuwleusen

SchemaGegenereerd met Aldfaer 6.2 op 18 juli 2017 09:33:21