Genealogie van Lambert Herms Nijhuis

I. Lambert Herms Nijhuis, geb. Nieuwesluis (Zwartsluis) 1 jan. 1780,1 ged. Zwartsluis 5 jan. 1780,1 schoenmaker 1830, schoenmaker 1837, winkelier 1845, winkelier 1849, † Avereest 16 maart 1854,2 zn. van Herm Jans De Boer en Hermpje Derks, tr. Zwartsluis 16 juni 18043 Willempien Jans Warners, geb. Genne (Zwollerkerspel) 23 dec. 1781,4 ged. Zwolle 26 dec. 1781,4 † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 20 dec. 1861,5 dr. van Jan Warners van Berkum en Willemina Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Harm, volgt IIa.
2. Willem Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 23 febr. 1806,4 ged. Zwolle 2 maart 1806,4 † ald. 21 juli 1807.6
3. Willem, volgt IIb.
4. Berent Herms Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 11 maart 1809,4 ged. Zwolle 12 maart 1809,4 bakker 1830, raadslid 1855, † Avereest 14 febr. 1885,2 tr. 1e Ambt Ommen 2 april 18307 Geesje Harms Hol, geb. Avereest 9 okt. 1807, naaister 1830, † Avereest 16 sept. 1876; tr. 2e Avereest 1 maart 18772 Jitske Franzes Casander, geb. Workum 18 nov. 1830,8 naaister 1857, dr. van Frans Martinus en Aaltje Ales van der Zeem en wed. van Jan Adam Posthuma Mantje.
5. Jantje Lammerts Nijhuis, geb. Genne Overwater (Zwollerkerspel) 5 nov. 1811,9 † ald. 31 mei 1812.9
6. Jan Nijhuis, geb. Mastenbroek (Zwollerkerspel) 14 maart 1813,9 bakker 1830, † de vaart (Ambt Ommen) 18 aug. 1830.7
7. Klaas Nijhuis, geb. Genne Overwater (Zwollerkerspel) 4 maart 1815,9 bakker 1832, † aan de vaart (Ambt Ommen) 9 okt. 1832.7

Notitie bij het overlijden van Jantje Lammerts: Jan Jan de Munnink en Herm Herms Hollander geburen.
Notitie bij de geboorte van Jan: Jan Jans de Munnink en Klass Kiers

IIa. Harm Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 16 dec. 1804,4 ged. Zwolle 21 dec. 1804,4 schoenmaker 1828, schoenmaker 1829, schoenmaker 1830, tapper 1835, tapper 1837, tapper 1840, sluiswachter 1842, tapper 1843, sluiswachter 1844, schutmeester 1846, winkelier/tapper 1850, winkelier 1851, landbouwer 1867, † Ambt Hardenberg 24 april 1883,5 tr. 1e Ambt Ommen 22 nov. 18287 Jantien Everts Weertjes, geb. de Weeme (Avereest) 17 febr. 1806,10 ged. Avereest 23 febr. 1806,10 boerenwerkster 1828, † buurtschap Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 16 april 1842,5 dr. van Evert Klaas Weertjes en Geesje Hendriks Harings; tr. 2e Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 24 dec. 18425 Hermina Soer, geb. Stad Hardenberg 30 sept. 1822,11 dienstmeid 1842, † Ambt Hardenberg 12 juni 1905,5 dr. van Joannes Henricus Jacobus Suer en Janna Hamelman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willempje Nijhuis, geb. Avereest 17 juli 1829,12 † ald. 31 maart 1860, tr. 1e Ambt Hardenberg 24 april 18545 Lambert de Munnink, geb. Zwolle 30 aug. 1801, † Avereest 6 febr. 1856; tr. 2e Avereest 7 aug. 1857 Egbert Bruins Slot, geb. Hoogeveen 1 maart 1812, bakker en winkelier 1857, † Avereest 20 okt. 1896.
2. Evert, volgt IIIa.
3. Geesjen Nijhuis, geb. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 30 maart 1833,5 † Avereest 26 maart 1917, tr. Avereest 17 mei 1867 Arend Krikke, geb. Nieuwleusen 20 juli 1840, † Avereest 26 nov. 1919.
4. Lammigien Nijhuis, geb. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 26 okt. 1835,5 † Heemserveen (Ambt Hardenberg) 30 jan. 1837.5
5. Lammigjen Nijhuis, geb. Heemserveen (Ambt Hardenberg) 11 nov. 1837,5 † Raalte 3 mei 1910, tr. Dalfsen 4 juni 186313 Hendrik Meijer, geb. Wijthmen (Zwollerkerspel) 27 sept. 1833, † Zwolle 2 mei 1922.
6. Johanna Nijhuis, geb. Heemserveen (Ambt Hardenberg) 22 maart 1840,5 † Zwolle 8 sept. 1906, tr. 1e Heemse (Ambt Hardenberg) 31 maart 1860 Klaas Bakker, geb. Hoogeveen 26 okt. 1834, † Avereest 5 mei 1875; tr. 2e Avereest 19 april 1879 Willem Hulzebosch, geb. Heino 16 febr. 1823, † Avereest 22 aug. 1897.
7. NN Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 15 april 1842,5 † ald. 15 april 1842.
Uit het tweede huwelijk:
8. Johanna Frederika Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 7 sept. 1843,5 † Ambt Hardenberg 14 maart 1922,5 tr. Ambt Hardenberg 11 april 18735 Christiaan ten Have, geb. Gorssel 5 okt. 1843, † Heemse (Ambt Hardenberg) 5 juli 1876.
9. Lambert Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 dec. 1844,5 † ald. 19 april 1846,5 begr. Heemse (Ambt Hardenberg) 22 april 1846.
10. Klaasje Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 21 maart 1846,5 † De Huizen (Hoogeveen) 6 okt. 1922,14 tr. Ambt Hardenberg 17 sept. 18695 Arend Jan Koers, geb. Staphorst (Giethoorn) 23 okt. 1839, † Ambt Hardenberg 8 sept. 1919.
11. Hendrik, volgt IIIb.
12. Lambertus Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 26 jan. 1850,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 1 april 1850, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 april 1850.5
13. Lambertus, volgt IIIc.
14. Willem, volgt IIId.
15. Herm Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 11 mei 1857,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 28 juni 1857, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 nov. 1887.5

Notitie bij de geboorte van Hermina: aangever Ernst Hamelman

IIIa. Evert Nijhuis, geb. Rheezerveen (Ambt Hardenberg) 6 sept. 1830,5 schipper 1882, Werkman 1895, † Zutphen 23 juni 1916,15 tr. 1e Oudewater (Utrecht) 28 april 186416 Gerardina Johanna Zuidervaart, geb. Aarlanderveen 25 aug. 1838, † Waddinxveen 24 april 1880; tr. 2e Waddinxveen 22 juni 188117 Hendrikje Poeste, geb. Avereest 30 aug. 1832,2 † Deventer 20 april 1892,18 wed. van Jan Nijhuis (IIIe).
Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Nijhuis, geb. Zuid-Waddinxveen 13 nov. 1865, † Waddinxveen 3 juli 1870.
2. Jansje Nijhuis, geb. Leiderdorp 11 nov. 1868, tr. Amsterdam 21 juni 1894 Johannes Hendrikus Hoeting, geb. Amsterdam 1859, reiziger 1894, † Amerongen 14 mei 1913.
3. Johanna Nijhuis, geb. Waddinxveen 23 juni 1871, † Haarlem 22 april 1953, tr. Amsterdam 6 juni 1895 Hendrik van Hoek, geb. Puttershoek 31 okt. 1869, smid 1895.
4. Herman Johannes, volgt IVa.
5. Gooltje Nijhuis, geb. Waddinxveen 1 april 1878, † ald. 14 aug. 1879.

IVa. Herman Johannes Nijhuis, geb. Waddinxveen 3 juli 1873, schipper 1899, Rijksbakenmeester 1905, tr. Deventer 25 mei 1899 Willemina Kempers, geb. Diepenveen 13 dec. 1863, † Zutphen 24 nov. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gerardina Nijhuis, geb. Deventer 30 aug. 1900.
2. Antonia Nijhuis, geb. Deventer 11 juni 1902.
3. Everdina Nijhuis, geb. Deventer 19 april 1905.
4. Willem Evert Nijhuis, geb. Zutphen 19 dec. 1908.

IIIb. Hendrik Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 23 nov. 1847,5 Arbeider, † Avereest 16 okt. 1916,2 begr. Dedemsvaart (Avereest) 20 okt. 1916, tr. 1e Ambt Hardenberg 5 febr. 18755 Berendina van Veen, geb. Avereest 30 sept. 1848, † ald. 16 febr. 1875; tr. 2e Ambt Hardenberg 20 juli 18825 Berendina Emmerik, geb. Avereest 18 sept. 1862,2 † ald. 12 dec. 1935,2 dr. van Nicolaas en Beertje Logchies.
Uit het tweede huwelijk:
1. Harm, volgt IVb.
2. Berendina Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 9 sept. 1884,5 † Dennenoord (Zuidlaren) 4 april 1944,2 tr. Ambt Hardenberg 16 maart 19065 (door echtsch. ontbonden 1918) Albert Hartman, geb. Avereest 8 juni 1866, † Emmen 3 febr. 1934,19 zn. van Albert en Dirkjen Bunskoek.
3. Jan Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 4 juli 1887,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 2 okt. 1887, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 18 okt. 1888.5
4. Hermina Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 15 aug. 1890,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 12 okt. 1890, † Avereest 28 mei 1934,2 tr. Ambt Hardenberg 18 mei 19075 Gerrit Meester, geb. Giethoorn 12 april 1870, † ald. 6 okt. 1940.
5. Jan Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 14 nov. 1892,5 † ald. 9 april 1893.5
6. Jantien Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 2 mei 1894,5 ged. Lutten 1 juli 1894, † 14 okt. 1973, tr. Avereest 31 aug. 19172 Hendrik Timmerman, geb. Gendt (Gelderland) 28 april 1893, † Avereest 24 dec. 1923.
7. Hendrik Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 30 dec. 1896,5 ged. Lutten 11 april 1897, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 11 juni 1900.5
8. Berend Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 3 okt. 1899,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 3 dec. 1899, † Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 9 april 1904.5
9. Hendrikus, volgt IVc.

IVb. Harm Nijhuis, geb. Avereest 25 sept. 1882,2 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 5 nov. 1882, landbouwer 1914, † Ommen 17 mei 1950,20 tr. Avereest 22 mei 19142 Dievertje Lutterop, geb. Avereest 23 jan. 1885, † Lutten (Ambt Hardenberg) 28 jan. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Berendina Trijntje Nijhuis, geb. Avereest 16 juni 1915.
2. Lambertus, volgt Va.

Va. Lambertus Nijhuis, geb. Avereest 11 sept. 1917, † Dronten 2 mei 2003.
Zijn dochter:
Dochter, geb. Ommen 31 aug. 1950, † ald. 31 aug. 1950.

IVc. Hendrikus Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 1 okt. 1902,5 † Dedemsvaart (Avereest) 4 dec. 1991, tr. Dalen 16 jan. 1923 Miena Grobbe, geb. Dalen 15 april 1900,21 † Dedemsvaart (Avereest) 1 juni 1968, dr. van Roelof en Diena Meppelink.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Nijhuis, geb. Avereest 6 aug. 1941, † Hardenberg 25 mei 1969.

IIIc. Lambertus Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Hardenberg) 18 maart 1851,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 1 juni 1851, landbouwer 1879, † Ambt Hardenberg 4 sept. 1924,5 tr. Ambt Hardenberg 16 maart 18775 Aaltje Kok, geb. Ruinerwold 22 sept. 1856, † Tip (Zuidwolde) 10 sept. 1904.
Uit dit huwelijk:
1. Harm Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 31 aug. 1877, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 30 sept. 1877, † Tip (Zuidwolde) 4 nov. 1905.
2. Derk, volgt IVd.
3. Zina Nijhuis, geb. Avereest 27 okt. 1884, tr. Enschede 5 mei 191922 Otte Wilhelm Braun, geb. Langerfeld (D) 1876.
4. Hermannus Nijhuis, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 17 mei 1887, † ald. 5 nov. 1887.
5. Hermina Nijhuis, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 21 maart 1889, † ald. 23 nov. 1890.
6. Hendrika Nijhuis, geb. Zuidwolde 2 dec. 1891, † 27 okt. 1961, tr. Heemse (Ambt Hardenberg) 5 mei 1911 Johannes Lawant, geb. Ambt Hardenberg 12 maart 1887, † Lutten (Avereest) 15 aug. 1961.
7. Klaasje Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 25 juli 1897, † Avereest 24 aug. 1982, tr. Avereest 17 sept. 1920 Johannes Michel, geb. Avereest 24 juni 1895, † ald. 8 dec. 1974.

Notitie bij het huwelijk van Otte Wilhelm en Zina: 7 kinderen gewettigd

IVd. Derk Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 8 sept. 1879,5 ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 26 okt. 1879, manufacturier 1951, † Lutten (Ambt Hardenberg) 25 jan. 1951, tr. Ambt Hardenberg 1 mei 19085 Robertha Johanna Kompanje, geb. Ambt Hardenberg 6 febr. 1883, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 5 febr. 1922.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hermina Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 11 april 1909, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 6 juni 1909, † Ambt Hardenberg 19 maart 1971.
2. Hermina Nijhuis, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 19 juni 1912, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 4 aug. 1912.
3. Lamberta Nijhuis, geb. 26 sept. 1916, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 3 dec. 1916, † 18 febr. 2000, tr. Geert Veltink, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 22 juli 1916, † ald. 28 april 2009.
4. Engbert Nijhuis, geb. 11 dec. 1918, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 2 maart 1919, † 31 juli 1979, tr. Janna Beens, geb. Nieuw Weerdinge (Emmen) 14 april 1915, † Lutten (Ambt Hardenberg) 11 juli 1984.
5. Derk Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 13 sept. 1924, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 5 okt. 1924, † ald. 8 nov. 1931.
6. Robertus Johannes Nijhuis, geb. 30 aug. 1928, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 14 okt. 1928, † Lutten 16 mei 1963.

IIId. Willem Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 20 aug. 1853,5 † Drogteropslagen (Zuidwolde) 19 aug. 1932,23 tr. Ambt Hardenberg 27 april 18785 Hendrika Wever, geb. Ambt Hardenberg 27 sept. 1856, † Drogteropslagen (Zuidwolde) 14 april 1922.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 10 aug. 1878, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 29 sept. 1878, † Tip (Zuidwolde) 13 juni 1882.
2. Harm Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 24 okt. 1879, † Tip (Zuidwolde) 15 sept. 1886.
3. Hendrik, volgt IVe.
4. Elisabeth Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 14 dec. 1884, † 8 dec. 1975, tr. Zuidwolde 8 sept. 1905 Hendrikus Zagers, geb. Ambt Hardenberg 30 april 1884, † Drogteropslagen (Zuidwolde) 15 febr. 1968.
5. Harm, volgt IVf.
6. Hermina Nijhuis, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 27 febr. 1889, † Zuidwolde 17 jan. 1938, begr. Avereest 21 jan. 1938, tr. Zuidwolde 30 april 1909 Johannes Zagers, geb. Tip (Zuidwolde) 12 mei 1884, † 7 maart 1960.
7. Jan, volgt IVg.
8. Klaasje Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 20 dec. 1893, † 27 dec. 1969, tr. Zuidwolde 22 dec. 1916 Hindrik Dekker, geb. Slochteren 11 sept. 1892, † 13 juni 1980.
9. Willem Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 25 mei 1897, hulpbediende, tr. Zuidwolde 7 mei 1920 Hendrikje Boesenkool, geb. Tip (Zuidwolde) 22 nov. 1895.

IVe. Hendrik Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 27 april 1882, † Zuidwolde 26 nov. 1957, tr. Zuidwolde 25 febr. 1916 Albertje Timpman, geb. De Wijk 20 febr. 1895, † Zuidwolde 12 febr. 1974.
Uit dit huwelijk:
Willem Nijhuis, geb. 4 okt. 1916, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 3 dec. 1916.

IVf. Harm Nijhuis, geb. Tip (Zuidwolde) 1 aug. 1887, † Avereest 8 aug. 1971, tr. Zuidwolde 1 sept. 1911 Hilligje Timpman, geb. De Wijk 23 nov. 1892, † Avereest 6 sept. 1986.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Nijhuis, geb. 2 okt. 1911, ged. Lutten (Ambt Hardenberg) 5 nov. 1911, tr. Avereest 18 maart 1932 Johan van der Veen, geb. Avereest 1903.
2. Willem Nijhuis, geb. Zuidwolde 1 juni 1915, † Vuile Riete (Zuidwolde) 11 nov. 1915.
3. Gerrit Jan Nijhuis, geb. Zuidwolde 1930, † ald. 14 dec. 1931.

IVg. Jan Nijhuis, geb. Drogteropslagen (Zuidwolde) 12 juni 1891, † 13 juli 1978, tr. Zuidwolde 12 maart 1915 Freerkie Dekker, geb. Groningen 10 dec. 1894, † 27 dec. 1971.
Uit dit huwelijk:
Willem Nijhuis, geb. Zuidwolde 6 mei 1915, tr. Avereest 17 sept. 19372 Marrigje Drenth, geb. Avereest 13 okt. 1917.

IIb. Willem Nijhuis, geb. aan de Vegte (Zwollerkerspel) 13 aug. 1807,4 ged. Zwolle 16 aug. 1807,4 schoenmaker 1830, † Avereest 26 juni 1852,2 tr. Ambt Ommen 30 sept. 18307 Aaltje den Hertog, geb. Hoogeveen 29 jan. 1809, † Avereest 15 juli 1852.12
Uit dit huwelijk:
1. Zoon.
2. Jan, volgt IIIe.
3. Lammigje Nijhuis, geb. Ambt Ommen 21 dec. 1832,7 † Alphen 21 april 1890, tr. Avereest 14 febr. 18572 Willem Lubbers, geb. Zwollerkerspel 16 maart 1832, schipper 1857, † Haarlemmermeer 21 aug. 1915.
4. Klaas, volgt IIIf.
5. Willempje Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Ommen) 23 dec. 1836,7 † Vroomshoop (Den Ham) 30 dec. 1905,24 tr. Avereest 21 juni 18612 Francois van den Bosch, geb. Stad Ommen 10 maart 1836, † Vroomshoop (Den Ham) 6 juni 1879.
6. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 10 aug. 1839,2 † ald. 23 aug. 1839.2
7. Berend, volgt IIIg.
8. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 21 nov. 1843,2 † ald. 17 mei 1845.2
9. Lambert, volgt IIIh.
10. Albertus, volgt IIIi.
11. Willem Nijhuis, geb. Avereest 1 maart 1850,2 † ald. 8 maart 1850.2
12. Willem Nijhuis, geb. Avereest 17 april 1851,2 † ald. 14 nov. 1852.2
13. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 17 april 1851,2 † Krakeel (Hoogeveen) 4 aug. 1852.14

IIIe. Jan Nijhuis, geb. Avereest 11 juni 1831,2 schipper 1880, † Avereest 1 aug. 1880,2 tr. 1e Avereest 3 mei 18562 Hilligje Jans Steenbergen, geb. De Wijk 4 mei 1833, † ald. 9 dec. 1856;25 tr. 2e Avereest 5 nov. 18572 Hendrikje Poeste, geb. Avereest 30 aug. 1832,2 † Deventer 20 april 1892;18 zij hertr. Waddinxveen 22 juni 188117 Evert Nijhuis (IIIa).
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem Nijhuis, geb. De Wijk 3 nov. 1856,25 † Veenhuizen (Norg) 1 mei 1906.26
Uit het tweede huwelijk:
2. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 7 okt. 1858,2 † Utrecht 28 maart 1861.27
3. Johanna Arendina Nijhuis, geb. Avereest 17 aug. 1860,2 † ald. 1 sept. 1860.2
4. Arend Nijhuis, geb. Avereest 12 juli 1861,2 † Utrecht 4 juni 1866.27
5. Aaltje Nijhuis, geb. Hasselt 23 sept. 1863,28 † Utrecht 26 sept. 1864.27

Notitie bij het overlijden van Willem: ongehuwd
Notitie bij de geboorte van Aaltje: aangifte door Berend Nijhuis

IIIf. Klaas Nijhuis, geb. Dedemsvaart (Ambt Ommen) 29 okt. 1834,7 knecht 1851, broodbakker 1860, winkelier 1880, † Avereest 9 jan. 1880,2 tr. Avereest 27 april 18602 Jentje Brinkman, geb. Nieuwleusen 28 nov. 1834, winkelierster 1882, koopvrouw 1900, † Avereest 17 maart 1915; zij hertr. Avereest 4 aug. 1881 Wilhelmus Brink.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt IVh.
2. Gerritdina Nijhuis, geb. Avereest 25 maart 1862, † Haren 2 maart 1941, begr. Dedemsvaart (Avereest) 6 maart 1941, tr. Avereest 29 april 1882 Meine van der Graaf, geb. Dedemsvaart (Avereest) 11 nov. 1854, beurtschipper 1882, † Avereest 23 juni 1931.
3. Berend, volgt IVi.
4. Jan Willem, volgt IVj.
5. Arend Jan, volgt IVk.
6. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 6 okt. 1868, † Dedemsvaart (Avereest) 10 dec. 1893, tr. Dedemsvaart (Avereest) 20 nov. 1889 Jan Weener, geb. Avereest 7 okt. 1864, schipper 1889, † Zwolle 17 april 1946.
7. Geesje Nijhuis, geb. Avereest 5 juli 1870,12 winkelierster 1928, † Avereest 16 juli 1928.2
8. Jentje Nijhuis, geb. Avereest 5 febr. 1872, † ald. 9 dec. 1942, tr. Dedemsvaart (Avereest) 26 april 1900 Huibert Reijne, geb. Krommenie 11 aug. 1873, kaashandelaar 1900, † Avereest 17 april 1947.
9. Klaas Nijhuis, geb. Avereest 13 mei 1874, † Dedemsvaart (Avereest) 4 maart 1875.

IVh. Willem Nijhuis, geb. Avereest 6 maart 1861, steenkolenhandelaar, † Almelo 25 mei 1930, tr. Avereest 28 april 1882 Antje Visser, geb. Meppel 26 sept. 1862, † Almelo 22 aug. 1937.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje Nijhuis, geb. Vroomshoop (Den Ham) 1 febr. 1883, † ald. 22 mei 1883.
2. Klaas Nijhuis, geb. Vroomshoop (Den Ham) 15 jan. 1885, † Almelo 7 maart 1953, tr. Almelo 7 jan. 1916 Maria Johanna van Reenen, geb. Stad Almelo 1881, † Almelo 17 febr. 1941.
3. Jan Nijhuis, geb. Stad Almelo 20 maart 1887, tr. Stad Almelo 6 maart 1913 Aleida Hendrika Arnolda Sijlva, geb. Stad Almelo 1889.
4. Willem Nijhuis, geb. Stad Almelo 5 juni 1889, † ald. 17 mei 1891.
5. Hinke Nijhuis, geb. Stad Almelo 25 juli 1891, tr. Almelo 15 mei 1919 Cornelis Muis, geb. Koog aan de Zaan 1890.
6. Jentje Nijhuis, geb. Stad Almelo 19 juni 1893, † 17 april 1982, tr. Almelo 12 sept. 1918 Jan Keppels, geb. Hengelo 1890.
7. Willem Nijhuis, geb. Stad Almelo 15 juli 1895, † Utrecht 9 sept. 1952, tr. Rotterdam 8 sept. 1927 Magdalena Bertram, geb. Alblasserdam 23 april 1900.
8. Antje Nijhuis, geb. Stad Almelo 13 sept. 1897, tr. Almelo 30 mei 1925 Jacob Hendrik Christiaan Muetstege, geb. Vorden 1896.
9. Aaltje Nijhuis, geb. Stad Almelo 29 juli 1899, tr. Utrecht 16 mei 1929 Jan Hasselaar, geb. Almelo 1900.
10. Frouwina Nijhuis, geb. Stad Almelo 19 april 1901, tr. Amsterdam 17 nov. 1932 Johannes Nollet, geb. Amsterdam omstr. 1902.

IVi. Berend Nijhuis, geb. Avereest 10 okt. 1863, bakker 1886, † Avereest 3 febr. 1945, tr. Dedemsvaart (Avereest) 11 aug. 188612 Niesje Westerhuis, geb. Avereest 4 jan. 1863, † ald. 30 maart 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Jentje Nijhuis, geb. Avereest 18 okt. 1886, † ald. 7 febr. 1960, tr. Avereest 16 mei 1913 Jan Willem Hoekstra, geb. Avereest 31 aug. 1885, † 9 juni 1971.
2. Hendrikus Nijhuis, geb. Avereest 29 maart 1888, † Zaandam 26 juli 1964, tr. Zaandam 26 april 1922 Anna Maria Brand, geb. Zaandam 1889.
3. Klazina Wilhelmina Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 3 nov. 1889, † Den Ham 20 jan. 1956, tr. Avereest 31 maart 1911 Arend Scholtmeijer, geb. Vastenow (Emmen) 18 nov. 1881, † Den Ham 30 nov. 1965.
4. Klaas Nijhuis, geb. Avereest 22 april 1892.
5. Johanna Jantina Nijhuis, geb. Avereest 9 okt. 1895, † Coevorden 16 mei 1977, tr. Avereest 7 juli 1917 Jan Vriend, geb. Coevorden 9 sept. 1889, † ald. 12 aug. 1968.
6. Aaltje Nijhuis, geb. Avereest 8 mei 1898.
7. Zoon, geb. Avereest 27 jan. 1902, † ald. 27 jan. 1902.
8. Jan Lambertus Nijhuis, geb. Avereest 4 febr. 1904, banketbakker 1929, tr. Avereest 10 juli 19292 (door echtsch. ontbonden Zwolle 15 april 1942) Jacoba Margaretha Gajentaan, geb. Amsterdam 12 febr. 1902.29

IVj. Jan Willem Nijhuis, geb. Avereest 16 nov. 1864, banketbakker 1886, caféhouder 1910, hotelhouder 1918, † Arnhem 16 okt. 1929, tr. 1e Meppel 27 dec. 1886 Hendrika Meijboom, geb. Meppel 8 febr. 1860, † Enschede 28 sept. 1901; tr. 2e Enschede 27 maart 1902 Henriëtte Jacoba Seemann, geb. Amsterdam 1864.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas Nijhuis, geb. Den Ham 1887, kelner 1911, tr. Amsterdam 7 sept. 1911 Gerritje van Wieringen, geb. Woerden 20 juli 1884.
2. Femmina Nijhuis, geb. Den Ham 1889, † Bussum 1 juli 1948, tr. 1e Enschede 4 mei 1910 Johannes Horst, geb. Lonneker 1883, † Groningen 25 sept. 1916; tr. 2e Amsterdam 5 sept. 1918 (door echtsch. ontbonden ald. 23 febr. 1920) Henri Jacob Siegmund, geb. Deventer 1885; tr. 3e Dordrecht 28 dec. 1920 Eelco Broer August van Tuinen, geb. Harlingen 1 febr. 1895.
3. Jentje Hendrika Nijhuis, geb. Vroomshoop (Den Ham) 1891, † ald. 6 april 1891.
4. Herman Johan Nijhuis, geb. Enschede 1893, tr. Amsterdam 11 dec. 1919 Henriette Jacoba van Stock, geb. Amsterdam 1897.
5. Jentje Hendrika Nijhuis, geb. Enschede 1895, tr. Onstwedde 15 april 1919 Eenjo Hendrik Beentje, geb. Onstwedde 1894.

IVk. Arend Jan Nijhuis, geb. Avereest 5 april 1867,12 bakker 1893, † Lutten (Avereest) 13 maart 1940, tr. Dedemsvaart (Avereest) 27 april 18932 Geesje van der Graaf, geb. Avereest 23 sept. 1871, † Lutten (Avereest) 18 mei 1936.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Nijhuis, geb. Ambt Hardenberg 11 jan. 1895, bakker 1931, † Lutten (Avereest) 18 sept. 1972, tr. Ambt Hardenberg 5 juni 1931 Grietje Elisabeth Steendam, geb. Uithuizermeeden 21 nov. 1899, † Lutten (Avereest) 26 juli 1972.
2. Jentje Nijhuis, geb. Lutten (Ambt Hardenberg) 28 nov. 1897, † Lutten 17 april 1982, tr. Ambt Hardenberg 4 okt. 1922 Jan Herm van Herksen, geb. Zwolle 19 okt. 1895, hoofdonderwijzer, † Lutten 23 nov. 1961.

IIIg. Berend Nijhuis, geb. Avereest 13 sept. 1840,2 schipper 1870, † Amsterdam 5 okt. 1892,30 tr. Nijkerk 4 febr. 186331 Anna Elisabeth Ellerman, geb. Putten 5 maart 1844, † Amsterdam 31 dec. 1925.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt IV-l.
2. Eva Anthonia Nijhuis, geb. Utrecht 23 jan. 1867, dienstbode 1888, tr. Amsterdam 25 juli 1888 Marinus Johannes Reinier Grabijn, geb. Delft 1865, † Poortugaal 5 maart 1935.
3. Anthonia Gijsberta Nijhuis, geb. Utrecht 28 jan. 1869, † Bloemendaal 4 jan. 1936, tr. Amsterdam 21 mei 1890 Ti(F)etse Nooitgedacht, geb. Baarderadeel.
4. Aaltje Nijhuis, geb. Helder 7 febr. 1871, tr. Amsterdam 6 juli 1899 Christiaan Telle, geb. Zierikzee 1 febr. 1862, letterzetter 1899, boekbinder 1923.
5. Geesje Nijhuis, geb. Helder 18 aug. 1873, tr. Amsterdam 28 maart 1895 Gerardus Tromp, geb. Den Helder 1870, schipper 1930.
6. Berend, volgt IVm.
7. Anna Elisabeth Nijhuis, geb. Haarlem 11 febr. 1878, † Rotterdam 8 nov. 1935, tr. Leiden 16 aug. 1895 Johannes Gerardus Matijn, geb. Leiden 20 juli 1879, † Rotterdam 4 jan. 1905.
8. Jentje Nijhuis, geb. aan boord van een vaartuig (Den Helder) 28 juni 1880, tr. Amsterdam 20 nov. 1901 Marinus Jacobus Johannes Borst, geb. Amsterdam 9 okt. 1877.

IV-l. Willem Nijhuis, geb. aan de koetendijk (Nijkerk) 8 april 1864, schuitenvoerder 1899, † Amsterdam 16 juli 1926, tr. 1e Amsterdam 4 dec. 1889 (door echtsch. ontbonden ald. 24 maart 1899) Gerritje van den Brink, geb. Harderwijk 30 jan. 1872; zij hertr. ’s Gravenhage 23 mei 1900 Johannes Wilhelmus Engels; tr. 2e Amsterdam 12 juli 1899 Clasina Kwik, geb. Monnickendam 1874, † vóór 1912; tr. 3e Amsterdam 17 okt. 1912 Maria Margaretha Overman, geb. Amsterdam 1876.
Uit het eerste huwelijk:
1. Berend Johannes Nijhuis, geb. Amsterdam 15 juli 1890, tr. ’s-Hertogenbosch 8 juli 1921 Catharina Johanna van den Dungen, geb. ’s-Hertogenbosch 1895.
2. Willem Nijhuis, geb. Amsterdam 1892, schipper 1913, tr. Amsterdam 9 april 1913 Maria Magdelena Meijer, geb. Amsterdam 1895.
3. Antoon Eelbertus, volgt Vb.
4. Anna Elisabeth Nijhuis, geb. 1896, † Tonsel (Ermelo) 10 juni 1896.

Vb. Antoon Eelbertus Nijhuis, geb. Amsterdam 14 jan. 1893, rubberwerker 1917, rijwielhandelaar 1927, tr. ’s Gravenhage 1 aug. 1917 Janna Timmerman, geb. Den Haag 20 juni 1899.
Uit dit huwelijk:
Willem Nijhuis, geb. Den Haag 6 juni 1926, † ald. 4 febr. 1927.

IVm. Berend Nijhuis, geb. Amsterdam 1 okt. 1875, meesterknecht in een schuitenvoerderij 1929, tr. 1e Amsterdam 26 mei 1897 (door echtsch. ontbonden ald. 23 juli 1907) Aukje Stechmann, geb. Bolsward 27 febr. 1876; tr. 2e Amsterdam 21 aug. 1907 Grietje Overman, geb. Amsterdam 1885.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Elisabeth Nijhuis, geb. Amsterdam 1898, tr. Amsterdam 21 juli 1921 Sietze Hendrikus Huisman, geb. Amsterdam 1898.
2. Frederika Cornelia Nijhuis, geb. Amsterdam 1906, tr. Amsterdam 30 sept. 1929 Hendrik Pronk, geb. Ransdorp 1887.

IIIh. Lambert Nijhuis, geb. Avereest 26 jan. 1846,2 schippersknecht 1872, † Amsterdam 15 juni 1908,30 tr. Alkmaar 20 okt. 187232 Vrouwtje Cornelia Maria Bakker, geb. Akersloot 6 nov. 1848, † Arnhem 2 maart 1926.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt IVn.
2. Angeniesje Maria Nijhuis, geb. Alkmaar 31 okt. 1874, † Arnhem 20 dec. 1937, tr. Amsterdam 18 juli 1895 Goijke de Way, geb. Amsterdam 10 febr. 1872, Zeilmaker 1895, † Ede 23 maart 1953.
3. Berend Nijhuis, geb. Alkmaar 25 april 1876, † 1934, tr. Amsterdam 2 april 1924 Elisabeth Melgers, geb. Nieuwer-Amstel 8 aug. 1894.
4. Aaltje Nijhuis, geb. Alkmaar 30 juli 1878, † Rotterdam 8 nov. 1935, tr. 1e Rotterdam 1 juni 1910 Johannes Cornelis Capello, geb. Kralingen 3 okt. 1877; tr. 2e Rotterdam 23 juni 1920 Nicolaas Vermaas, geb. Rotterdam 1893; tr. 3e Rotterdam 9 april 1930 Pieter Lindenberg, geb. Rotterdam 1871.
5. Anna Maria Nijhuis, geb. Alkmaar 31 jan. 1881, † Deventer 8 dec. 1946, tr. 1e Zaandam 15 juli 1914 (door echtsch. ontbonden vóór 1936) Gerardus Johannes Visser, geb. Amsterdam 1879; tr. 2e 1936 Leonardus Franciscus Johannes Smit.
6. Klaas Nijhuis, geb. Alkmaar 16 nov. 1882, † ald. 25 april 1885.33
7. Pieter Floris Nijhuis, geb. Alkmaar 25 okt. 1884,33 † ald. 19 aug. 1885.33
8. Maria Alberta Nijhuis, geb. Alkmaar 24 juni 1886.

IVn. Willem Nijhuis, geb. Alkmaar 19 nov. 1872, goederenbesteller 1894, spoorwegbeambte 1927, tr. Alkmaar 4 nov. 1894 Jeltje De Boer, geb. Ameland 7 okt. 1872, † Zaandam 18 aug. 1949.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Nijhuis, geb. Alkmaar 3 maart 1895, kantoorbediende 1922, tr. Zaandam 28 sept. 1922 Catharina Maria Gerarda Pieterse, geb. Zaandam 1898.
2. Fredrik Willem Nijhuis, geb. Alkmaar 4 april 1896, tr. Zaandam 27 dec. 1923 Christina Wilhelmina Steens, geb. Amsterdam 1901.
3. Maria Cornelia Vrouwtje Nijhuis, geb. Alkmaar 2 april 1899, tr. Zaandam 19 mei 1927 Teunis Koene, geb. Zaandam 24 jan. 1899, kelner 1927.

IIIi. Albertus Nijhuis, geb. Avereest 29 dec. 1847,2 schipper 1898, † Rotterdam 6 jan. 1901,34 tr. Oudshoorn 8 okt. 187135 Wilhelmina Hendrika van Zwieten, geb. Oudshoorn 1 maart 1853, † Amsterdam 5 jan. 1929.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Nijhuis, geb. Oudshoorn 9 maart 1872,35 † Alphen 4 juli 1873, begr. Oudshoorn 7 juli 1873.
2. Willem Nicolaas Nijhuis, geb. Oudshoorn 2 aug. 1873,35 † Rotterdam 28 juli 1874,34 begr. Oudshoorn 31 juli 1874.
3. Geertruida Berendina Nijhuis, geb. Sloten (Noord-Holland) 7 dec. 1874,36 † Amsterdam 30 jan. 1962, begr. De Nieuwe Ooster (Amsterdam), tr. Amsterdam 9 juni 1898 Hermanus Johannes Cornelis Benoist, geb. Amsterdam 20 april 1872, † ald. 11 juli 1926.
4. Aaltje Geesje Nijhuis, geb. Oudshoorn 19 sept. 1876,35 tr. Amsterdam 12 sept. 1900 Pieter van Munster, geb. Amsterdam 1 jan. 1878.
5. Nicolaas, volgt IVo.
6. Wilhelmina Hendrika Nijhuis, geb. Oudshoorn 11 sept. 1880,35 † Amsterdam 11 febr. 1956, tr. Amsterdam 13 april 1904 Thiese van Asperen, geb. Zwolle 14 maart 1878, † Apeldoorn 28 april 1959.
7. Lammigje Nijhuis, geb. Oudshoorn 23 febr. 1885,35 † Spaarndam 24 april 1886.37
8. Willem Nijhuis, geb. Oudshoorn 11 maart 1887,35 stijfselmaker 1907, tr. Zaandam 1 aug. 1907 (door echtsch. ontbonden vóór 1918) Annigje Huisman, geb. Steenwijkerhoek (Blokzijl) 13 aug. 1883.

IVo. Nicolaas Nijhuis, geb. Oudshoorn 5 sept. 1878,35 schipper 1925, tr. Rotterdam 25 mei 1904 Gerritje Boersma.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Hendrika Nijhuis, geb. Amsterdam 1905, tr. Amsterdam 24 sept. 1925 Theunis van Asperen, geb. Amsterdam 1901.
2. Gerritje Nijhuis, geb. Rotterdam 17 nov. 1909.
3. Geertruida Berendina Nijhuis, geb. 1915, † Alphen 6 juli 1915.


Bronnen

1. Doopboek Zwartsluis
2. Burgerlijke Stand Avereest
3. Trouwboek Zwartsluis
4. Doopboek Zwolle
5. Burgerlijke Stand Ambt Hardenberg
6. Burgerlijke Stand Zwolle
7. Burgerlijke Stand Ambt Ommen
8. Burgerlijke Stand Workum
9. Burgerlijke Stand Zwollerkerspel
10. Doopboek Avereest
11. Burgerlijke Stand Stad Hardenberg
12. Bevolkingsregister Avereest
13. Burgerlijke Stand Dalfsen
14. Burgerlijke Stand Hoogeveen
15. Burgerlijke Stand Zutphen
16. Burgerlijke Stand Utrecht
Burgerlijke Stand Utrecht
17. Burgerlijke Stand Waddinxveen
Burgerlijke Stand Waddinxveen
18. Burgerlijke Stand Deventer
19. Burgerlijke Stand Emmen
20. Burgerlijke Stand Ommen
21. Burgerlijke Stand Dalen
22. Burgerlijke Stand Enchede
23. Burgerlijke Stand Zuidwolde
24. Burgerlijke Stand Den Ham
25. Burgerlijke Stand De Wijk
26. Burgerlijke Stand Norg
27. Burgerlijke Stand Utrecht
28. Burgerlijke Stand Hasselt
29. Begraafboek Amsterdam
30. Burgerlijke Stand Amsterdam
31. Burgerlijke Stand Nijkerk
32. Burgerlijke Stand Alkmaar
Burgerlijke Stand Alkmaar
33. Burgerlijke Stand Alkmaar
34. Burgerlijke Stand Rotterdam
35. Burgerlijke Stand Oudshoorn
36. Burgerlijke Stand Sloten
37. Burgerlijke Stand Spaarndam


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 18 juli 2017 09:05:34