van dedem's vaart

6e pand
Rheeze - Heemse


Sluis VI 'in Rheeze'

De oude schutsluis No. 6, ook wel bekend als 'Dorgelo's schut', lag oorsprokelijk in het verlengde van de 'Kruizinga's wijk', noordwaarts van de nieuwe sluis. Deze wijk vormde toen met het 7de pand van de Hoofdvaart een rechte lijn. Het was een houten sluis.

In 1879 werd besloten tot het vervangen van de houten sluis door een gemetselde. Hiertoe moest de Hoofdvaart met een bocht omgelegd worden.

De benedenmond van de schutsluis. Omstreeks 1900, de bovenmond van de schutsluis.

Doordat de waterafvoer van het 6de pand via een waterleiding met duiker niet voldeed werd in 1874 een z.g. valschut gebouwd. Deze kwam bij de bocht in de Hoofdvaart, bij De Rollepaal.

Voetbrug Sluis VI

Bij de bouw van de sluis in 1879, zou over het bovenhoofd een ijzeren draaivonder geplaatst worden, door ruimte gebrek werd het een ophaalbrugje.

Op de voorgrond de voetbrug, op de achtergrond de ophaalbrug over de bocht in de Langewijk.

Brug bij huize Vredehoef / Van der Elst

Particuliere draaibrug over de Hoofdvaart. Concessie tot de aanleg in 1856 verleend aan P. van der Elst.

Beeldbank Avereest

Brug bij de zuivelfabriek

Draaibrug over de Hoofdvaart net voorbij de Spekkopswijk bij de zuivelfabriek 'Op Hoop van Zegen'.

Beeldbank Avereest Beeldbank Avereest

Brug over Truiswijk

Een ijzeren ophaalbrug over de mond van de Truiswijk voor gewoon en stoomtramverkeer. Aanvankelijk een particuliere houten ophaalbrug. Bij de aanleg van de stoomtram in 1886 vervangen.

Beeldbank Avereest

Draaivonder over de Vaart HP308+60

Eigendom gemeente avereest.

Ophaalbrug over de Ongelukkige Wijk

Een ijzeren ophaalbrug over de mond van de Ongelukkige Wijk voor gewoon en stoomtramverkeer. Aanvankelijk een particuliere houten ophaalbrug. Bij de aanleg van de stoomtram in 1886 vervangen.

Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie. ca. 1945

Brug bij Piek

Particuliere houten ophaalbrug over de Hoofdvaart. Concessie tot de aanleg in 1856 verleend aan S. Piek.

Beeldbank Avereest