BOER'NLEV'N AN DE RIEST

Lucas Jonker was een Overijsselse brood- en banketbakker en de schrijver van het klassieke feuilleton "Harm Boer'nlv'n an de Riest", dat ook in romanvorm verscheen. De verhalen van Jonker werden in 1928 gepubliceerd in de Provinciale Overijsselse en Zwolse Courant.

Harm

Naast het gewone feuilleton beginnen wij hieronder als buitengewoon feuilleton een verhaal van boerenleven aan de Reest, geschreven in de plaatselijke spreektaal onder den titel Harm". Wij verwachten, dat onze lezers met dezelfde belangstelling als wij dit verhaal zullen lezen, dat door zijn gedetailleerde beschrijving ons de dingen als van zeer nabij doet mee beleven. De aanschouwelijke teekening van menschen en toestanden zooals ze waren en zijn zal ongetwijfeld ook hen boeien.
Over zijn spelling en schrijfwijze heeft de schrijver zelf een paar woorden te zeggen, die wij hieronder laten volgen, om daarna het verhaal te beginnen. Red.
(Ienvoldugge skriefwieze.
Net as 'naand'r, die skrif zooa'j praot, zal ik ook doen, en 't mar net vertell'n zooa'w daag'ns gewoon bint mit menara te praot'n.
Now zj miskien wel ies denk'n, det hier of daor 'n klinker verkeert stiet, mar ik rk'n mar zoo, ak t'r gien iene kan vien'n die krek goed klinkt, dan neem ik t'r mar iene die d'r op liekt.
Op skoele hew ook wel eleerd, de'j sommuge klinkers in 't iene woord wat aand'rs laot klink'n as in 't aand're, denk mar an de o in top en pop. En now begun ik
De Skriever.)
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Zwolle, 27-9-1928

Lees de afleveringen van het feuilleton uit de "Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant" van 1928 :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 (slot)


Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, Zwolle, 28-12-1928