Verantwoording

Een van de leukste en tevens belangrijkste uitspraken over genealogie is wel "genealogy without sources is mythology". [1] Oftewel als er bij gegevens zoals een naam of de ouders van een bepaald persoon geen bron is vermeld kun je niet nagaan wat de betrouwbaarheid is van zo'n gegeven. Met een bronvermelding kun je zelf nagaan hoe een bepaalde bewering tot stand gekomen is. Naast de betrouwbaarheid van de gegevens is het wel zo netjes, soms zelfs verplicht, dat als er gegevens gepubliceerd worden die door anderen zijn verzameld dat te vermelden.

Hiertegenover de prachtige quote van Jaseph Campbell "Myth is much more important and true than history. History is just journalism and you know how reliable that is.".[2]

Vrijwel alle gevens op compuron.nl zijn 'online' verzameld. Hierbij is van onderstaande websites gebruik gemaakt :

Voor gegevens over de voormalige gemeente Avereest de voortreffelijke site Bonmama.nl, een aanrader voor iedereen die voorouders heeft uit deze gemeente.

Voor scans van de registers van de Burgerlijke Stand, Bevolkings Registers en Kerkelijke registers : Voor kadastrale en ruimtelijke gegevens : Overig : Papieren boeken : Gebruikte software en standaarden :


  1. Lorine McGinnis Schulze, "Genealogy without Sources is Mythology," article on Olivetree.
  2. Joseph Campbell, "Myth is much more important and true than history.," Quote on goodreads.