Sluis VI

De schutsluis, jaren 60

De schutsluis, rond 1887

Kadastrale hulpkaart van de schutsluis uit dienstjaar 1887. De oude en de nieuwe sluis zijn beide zichtbaar.

De schutsluis, rond 1900

Situatieschets van de schutsluis rond 1900. De oude sluis is dan al vervangen, de nieuwe is iets naar het zuiden verplaatst.

  1. 1880 Varwijk

De Rollepaal

Een selectie uit een film "Op reis met Delana / Van Garen tot Kleding " uit 1959 waar we een deel van de Rollepaal zien. Met een zicht op de brug over de bocht van de Langewijk.

Historisch Centrum Overijssel

De Langewijk

Het Rheezerend